światło stworzone przeciw mnie
i ja stworzony przeciw światłu

tak wydobywa moją nagość
z czarnego morza nieistnienia

nabieram wciąż ciemności w siebie
by – z wierzchu jasny – stłumić światło

i w pulsującej równowadze
trwamy – ranione sobą – gwiazdy