związek z wieloletnimi tradycjami

Stefan Jurkowski

Stefan Jurkowski. Ur. 30 stycznia 1948 r. w Tarnowskich Górach. Jako poeta debiutował w 1967 r. na łamach „Kierunków”. Opublikował dwanaście tomów poezji: „Wibracje” (I.W.Pax 1969), „Wysokie lato” (I.W. Pax 1975), „Równowaga” (KAW 1980), „Zagrożenie” (I.W.Pax 1980), „Genesis” (Wyd. Literackie 1985), „Światy równoległe” (I.W.Pax 1987), „Poszerzanie przestrzeni” (Pod Wiatr 1993), „Cierpliwość” (Życie Codzienne 1994), „Rekonstrukcja” (ZLP Poznań 1997), „Odezwa” (Aula 2002) „Koło niedomknięte” (Wyd. Adam Marszałek 2004), "Codzienny plac zabaw" (Wyd. Adam Marszałek 2007). Jest laureatem Nagrody Młodych im. Włodzimierza Pietrzaka za tom „Wysokie lato" oraz Wyróżnienia XVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za tom „Poszerzanie przestrzeni”, Wielkiego Lauru Poezji XV Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza 2005, Nagrody Poezji Dzisiaj (2006), Nagrody im. Klemensa Janickiego (2007) za twórczość poetycką, a także siedmiokrotnym laureatem Łódzkich Wiosen Poetów. Nominowany do Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego w Dziedzinie Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida za tom wierszy "Codzienny plac zabaw" (2008). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za społeczna działalność na terenie Związku Literatów Polskich (2005). Jest wiceprezesem Zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP, członkiem Prezydium ZG ZLP oraz Komisji Kwalifikacyjnej przy ZG ZLP. Jego wiersze znajdują się w wielu almanachach poezji i antologiach. Autor uprawia również krytykę literacką, felietonistykę, publicystykę kulturalną.
Utwory poetyckie autora, recenzje, szkice literackie, felietony, eseje były publikowane m.in. w „Akancie”, „Aneksie” „Autografie” „Barwach”, „Dziś”, „Faktach”, „Gazecie Kulturalnej”, „Kamenie”, „Kierunkach”, „Kulturze, „Literaturze”, „Metaforze”, „Miesięczniku Literackim”, „Nowych Książkach”, „Nowym Wyrazie”, „Odgłosach”, „Piśmie Literacko-Artystycznym, „Rzeczypospolitej”, „Poezji”, „Poezji Dzisiaj”, „Polityce”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Twórczości”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Tytule”, „Współczesności”, „Więzi”, „Życiu Literackim”, „Życiu i Myśli”.
Członek Prezydium Zarządu Głównego - Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ZLP i Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich.

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 16522

  ból nienazwania –
  ból fantomowy pragnienia

  znak zapytania – rana tajemnicy
  ukryta nawet w lekkiej zbroi szczęścia
  i we wszystkim – co zbroi się przeciwko nam

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 16612

  drzewa trwalsze od murów
  rysują kształt alei gdzie dom
  niczym trup się rozkłada otwory okien
  w czerepie z którego wywlókł się czas

  stoimy bez słowa może cisza przyniesie
  śmiech dawno zmarłych dziewcząt
  galop nieistniejących koni
  gwar i wesołość ludzi

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 18786

  Mirosławowi Żuławskiemu

  kamienna skorupa miasta
  rozpoznawalna jak twarz w lustrze
  tu stoi dom
  tu stoi drzewo
  a między nimi cień
  pusta forma

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 16421

  nosisz w sobie okruch mojej młodości
  choć nawet o tym nie wiesz masz swoją
  oraz inne drogi, kraje i miasta
  jestem zapomnianą cząstką która
  ukryła się i trwa
  jako najmniejszy element twojej wyobraźni

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 18186

  boimy się zawsze
  o wiersz ostatni
  który brzmi niczym głos
  spod szubienicy

  ostatnia prośba
  krzyk może ocalenie

  wszystko zależy od wiary
  ale tej nie dowieźli

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 17987

  nie wiem czy przeczytasz ten wiersz
  a jednak go piszę
  choć wiem że próżnia nie ma głosu

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 15345

  pomiędzy rakiem gruźlicą
  zawałami starością
  oraz licznymi odmianami nieszczęść
  wydeptujemy ścieżki
  zdrowia

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 15376

  z haniebnego wyroku
  urodzony
  nosiciel błota
  ognik nad tym bagnem

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 13965

  kto nie jest mną
  jest moim wrogiem
  – gorzka wiedza
  – niepewna prawda
  co mi więc szkodzi skoczyć ci do gardła

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 15095

  masz włosy koloru nocy
  kolor ten wybija moje okno
  wdziera się wszędzie – gęstnieje

  kiedyś –
  kochałem twoje włosy
  albo mi się tylko zdawało

Strona 2 z 6