związek z wieloletnimi tradycjami

Stefan Jurkowski

Stefan Jurkowski. Ur. 30 stycznia 1948 r. w Tarnowskich Górach. Jako poeta debiutował w 1967 r. na łamach „Kierunków”. Opublikował dwanaście tomów poezji: „Wibracje” (I.W.Pax 1969), „Wysokie lato” (I.W. Pax 1975), „Równowaga” (KAW 1980), „Zagrożenie” (I.W.Pax 1980), „Genesis” (Wyd. Literackie 1985), „Światy równoległe” (I.W.Pax 1987), „Poszerzanie przestrzeni” (Pod Wiatr 1993), „Cierpliwość” (Życie Codzienne 1994), „Rekonstrukcja” (ZLP Poznań 1997), „Odezwa” (Aula 2002) „Koło niedomknięte” (Wyd. Adam Marszałek 2004), "Codzienny plac zabaw" (Wyd. Adam Marszałek 2007). Jest laureatem Nagrody Młodych im. Włodzimierza Pietrzaka za tom „Wysokie lato" oraz Wyróżnienia XVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za tom „Poszerzanie przestrzeni”, Wielkiego Lauru Poezji XV Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza 2005, Nagrody Poezji Dzisiaj (2006), Nagrody im. Klemensa Janickiego (2007) za twórczość poetycką, a także siedmiokrotnym laureatem Łódzkich Wiosen Poetów. Nominowany do Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego w Dziedzinie Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida za tom wierszy "Codzienny plac zabaw" (2008). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za społeczna działalność na terenie Związku Literatów Polskich (2005). Jest wiceprezesem Zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP, członkiem Prezydium ZG ZLP oraz Komisji Kwalifikacyjnej przy ZG ZLP. Jego wiersze znajdują się w wielu almanachach poezji i antologiach. Autor uprawia również krytykę literacką, felietonistykę, publicystykę kulturalną.
Utwory poetyckie autora, recenzje, szkice literackie, felietony, eseje były publikowane m.in. w „Akancie”, „Aneksie” „Autografie” „Barwach”, „Dziś”, „Faktach”, „Gazecie Kulturalnej”, „Kamenie”, „Kierunkach”, „Kulturze, „Literaturze”, „Metaforze”, „Miesięczniku Literackim”, „Nowych Książkach”, „Nowym Wyrazie”, „Odgłosach”, „Piśmie Literacko-Artystycznym, „Rzeczypospolitej”, „Poezji”, „Poezji Dzisiaj”, „Polityce”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Twórczości”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Tytule”, „Współczesności”, „Więzi”, „Życiu Literackim”, „Życiu i Myśli”.
Członek Prezydium Zarządu Głównego - Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej ZLP i Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich.

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 9439

  nie będzie innej wersji tego samego zdarzenia
  ziemię czas i miłość próżnia w próżnię przemienia

  człowiek cofa się wraca w kierunkach wielu biegnie
  a kiedy oczy odemknie ciężka codzienność go zegnie

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 10024

  Andrzejowi Gnarowskiemu

  nie czekaj już nie czekaj odeszły pociągi
  i niebo znika w dali jak wagon ostatni

  cisza – a w tej ciszy galopuje ziemia
  ty trzymasz się jej grzbietu jeździec oszalały

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 9622

  co uczyniłem i co powiedziałem
  jest zapisane w czeluściach kosmosu
  nie jako wina ani też zasługa
  patrz
  spada gwiazda
  jej światło daremne
  jest twoich oczu
  niemym zachwyceniem

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 8861

  nie szukaj tego czego znaleźć nie można
  nie nazywaj tego co nazwać się nie da
  – noc malowana farbą pozostaje plamą
  – dzień opowiedziany jest tylko wspomnieniem

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 8319

  właściwie o wszystkim już napisano
  i chłód jesieni
  doczekał się poematów i elegii w deszczu
  właściwie ty już byłaś i ja byłem z tobą
  i nasze rozmowy też już kiedyś były

  cała historia słowa metafory
  – mieszanka pamięci i naszych emocji
  bez żadnych granic brzegów kontynentów

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 9205

  lawina wiatru porywa moją twarz
  tracę oddech wzrok to biała plama
  szum drzew jakby spadała galaktyka

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 8751

  uzależniony od przedmiotów i światła
  jak cień

  nie ważniejszy od sikorki
  od brzozy

  na podobieństwo atomów
  podlegający rozpadowi

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 8715

  szczęście jest dziś
  w słońcu
  w uśmiechu
  w drzewie

  szczęście można powtórzyć
  wbrew zamysłom innych

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 8476

  nawet pustka
  na swoją osobowość
  przeciwstawia się pełni
  ucieka od nazwy

  żyje własnym życiem
  choć wielu temu zaprzecza

  • Kategoria: Stefan Jurkowski
  • Odsłony: 8658

  idę ulicą
  niosę siatkę kartofli
  w drugiej ręce teczkę
  w niej notes z wierszami

  w siatce dźwigam życie
  :siłę kiełkowania
  miłość chlorofilu światła i powietrza
  wielką podziemną równowagę skrobi

Strona 4 z 6