nawet pustka
na swoją osobowość
przeciwstawia się pełni
ucieka od nazwy

żyje własnym życiem
choć wielu temu zaprzecza

sypię w jej gardziel
wyobrażeń piach

nawet pustka
– zwierciadło przerażenia –
nosi w sobie obrazy
naszej własnej pustki