uzależniony od przedmiotów i światła
jak cień

nie ważniejszy od sikorki
od brzozy

na podobieństwo atomów
podlegający rozpadowi

niby gwiazda
samotny wygnaniec przestrzeni

jak ziemia
spustoszony

król wszelkiego istnienia
samozwaniec w amoku