boimy się zawsze
o wiersz ostatni
który brzmi niczym głos
spod szubienicy

ostatnia prośba
krzyk może ocalenie

wszystko zależy od wiary
ale tej nie dowieźli

samemu
trzeba ją produkować
czyli pędzić
– jak bimber –

ta nielegalna
i źle oczyszczona wiara
ożywia ciało
na jedną
noc
duszną