czas się spopiela – a razem z nim pamięć
którzy polegli – wpierw bohaterowie –
dziś są nawozem który tyle znaczy
ile to „dzisiaj” nim wieczór nastanie

po co cmentarze tablice pomniki
zgnilizna historii swoje toczy jady
zatruwa „jutro” a ono ma w sobie
własną truciznę – umiera nim przyjdzie

nie cofaj zegara wstecz się nie oglądaj
znikąd nie czekaj nadejścia pomocy
dzień to jest tylko wstęp do gęstej nocy
a noc – kokonem innej galaktyki – –