związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 5381

  Mija dziś trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II – papieża-poety. Mimo upływu czasu ciągle trudno nam o dystans do osoby Karola Wojtyły, tym bardziej do racjonalnej oceny jego literackiej twórczości. Ale czy rzeczywiście musimy nasz stosunek do Jana Pawła II wychłodzić, zracjonalizować, przewartościować? Czy dla katolika to zadanie jest wykonalne?

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 11489

  Serdecznie zapraszam na inaugurację VIII Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tegoroczne Dni Poezji odbędą się pod hasłem 100 Dni Poezji w Polsce, na Wileńszczyźnie oraz w ośrodkach polonijnych w USA i wezmą w nich udział wybitni twórcy z całego świata. Na inauguracji gośćmi honorowymi będą poeci z Ukrainy z okazji opublikowania w Poezji dzisiaj antologii wierszy 20 poetów ukraińskich. Wręczony zostanie także wybitnemu poecie LAUR UNESCO w postaci dyplomu i tomu jego wierszy w języku polskim i angielskim. Odbędzie się także międzynarodowa sesja herbertowską.
  Główny organizator Światowego Dnia Poezji, Redaktor naczelny "Poezji dzisiaj", Rzecznik prasowy Komitetu Budowy pomnika C.K. Norwida.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 10640

  Kapituła prestiżowej Nagrody im. W. Reymonta pod przewodnictwem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego – Jerzego Bartnika, na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2008 r. przyznała doroczne nagrody.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 6217

  Literackiemu Seminarium Polsko-Ukraińskiego w Koszalinie towarzyszyły imprezy literackie. 7 grudnia 2007 r. odbyła się promocja nowej książki poetyckiej „Wierszopienia” Ryszarda Ulickiego, wydanej przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. Promocja połączona była z jubileuszem twórczym Poety, który obchodził 45-lecie pracy twórczej i 30-lecie napisania "Kolorowych jarmarków". Muzykę do „Kolorowych jarmarków” skomponował Janusz Laskowski, a wylansowała je jako przebój Maryla Rodowicz. Sukces „Kolorowych Jarmarków” był niebywały.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 5523

  Dzięki życzliwości Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, Rada Krajowa Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury, wspólnie z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp i Warszawskim Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury, w dniu 9 listopada 2007 roku zorganizowały w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 ”Noc Poetów”.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 4918

  W dniach 5 – 9 grudnia odbyło się I Polsko – Ukraińskie Seminarium Literackie zorganizowane przez Zarząd Główny Związku Literatów Polskich, Gdańska i bałtycką Wyższe Szkoły Humanistyczne i redakcję czasopisma MIESIĘCZNIK. Impreza otrzymała patronat honorowy Ambasadora Ukrainy w Polsce Olexandra Motsyka, a list gratulacyjny do jej uczestników nadesłała Julia Timoszenko.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 5045

  Nagrody imienia wielkiego pisarza, wieloletniego prezesa Związku Literatów Polskich, przyznawane są po raz trzeci. W tym roku za całokształt twórczości nagrodę otrzymuje Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, wybitny poeta i krytyk literacki. Za szczególne zasługi w upowszechnianiu literatury współczesnej nagrodzony został Rafał Skąpski, Dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego i Prezes Polskiej Izby Wydawców Książki.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 5675

  W miejscowości Cosenza we Włoszech ukazała się książka pt. „Scalzi ma con gli speroni. Dodici poeti polacchi contemporanei” (co w tłumaczeniu oznacza: „Boso ale w ostrogach. Dwunastka polskich poetów współczesnych”).
  Wydana w serii PRISMA – Antologie, pod redakcją i w przekładzie Pawła Krupki (poety, tłumacza i badacza literatury, dyplomaty, autora m.in. licznych opracowań i publikacji o tematyce olimpijskiej, związanych z Adamem Mickiewiczem, redaktora serii poetyckiej „Zbliżenia” warszawskiego wydawnictwa Heliodor).

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 4770

  W dniach 6-10 sierpnia w Xining (prowinacjka Qinghai, Chiny) odbył się I Międzynarodowy Festiwal Poezji, który zgromadził 235 poetów (w tym 56 zagranicznych gości z 33 krajów świata). Polskę reprezentowali Irena Sławińska (Hu Faiteng) i Marek Wawrzkiewicz. Głównym organizatorem festiwalu był wybitny poeta chiński Jifi Maija, wicegubernator prowincji, gości ubiegłorocznej Warszawskiej Jesieni Poezji.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 5239

  Szanowni Koledzy z oddziałów ZLP, chodzi o informacje o Waszym życiu i twórczości.
  Z powodu braku jakiejkolwiek informacji przepływającej między nami-członkami, z braku biuletynu ZLP, „postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce”, jako członek ZG ZLP i jeden z prezesów oddziałów. Zgodę na tę formę kontaktów wyraził prezes ZG Marek Wawrzkiewicz i wszystko dzieje się za Jego wiedzą.

Strona 12 z 14