W dniach 5 – 9 grudnia odbyło się I Polsko – Ukraińskie Seminarium Literackie zorganizowane przez Zarząd Główny Związku Literatów Polskich, Gdańska i bałtycką Wyższe Szkoły Humanistyczne i redakcję czasopisma MIESIĘCZNIK. Impreza otrzymała patronat honorowy Ambasadora Ukrainy w Polsce Olexandra Motsyka, a list gratulacyjny do jej uczestników nadesłała Julia Timoszenko.

Seminarium odbywało się w Koszalinie, bo właśnie w tym regionie zamieszkuje liczna mniejszość ukraińska; uczestnicy seminarium spotkali się m.in. z młodzieżą i gronem pedagogicznym zespołu szkół ukraińskich w Białym Borze.
Pisarzy ukraińskich reprezentowali: sekretarz generalny Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy Anatolij Krym oraz Olena Katajewa, Sierhij Borszczewskij, Walerij Gużwa i prof. Walerij Moisiejenko. Pisarze polscy: prezes ZG ZLP Marek Wawrzkiewicz, Bohdan Zadura, Zbigniew Domino, Leszek Żuliński, Michał Jagiełło, Andrzej K. Waśkiewicz, Ryszard Ulicki i prof. Jan Kurowicki.
Na seminarium wygłoszono kilkanaście referatów o aktualnych problemach obydwu literatur, toczono wielogodzinne, utrzymane w duchu prawdziwej serdeczności dyskusje.
Podpisano umowę o współpracy między obydwoma organizacjami pisarskimi – co rokuje odnowienie kontaktów oraz tłumaczenie i wydawanie książek współczesnych pisarzy polskich i ukraińskich.