Literackiemu Seminarium Polsko-Ukraińskiego w Koszalinie towarzyszyły imprezy literackie. 7 grudnia 2007 r. odbyła się promocja nowej książki poetyckiej „Wierszopienia” Ryszarda Ulickiego, wydanej przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. Promocja połączona była z jubileuszem twórczym Poety, który obchodził 45-lecie pracy twórczej i 30-lecie napisania "Kolorowych jarmarków". Muzykę do „Kolorowych jarmarków” skomponował Janusz Laskowski, a wylansowała je jako przebój Maryla Rodowicz. Sukces „Kolorowych Jarmarków” był niebywały.

Laudację o Jubilacie wygłosił Prezes ZG ZLP i OW ZLP Marek Wawrzkiewicz, a o nowej książce mówił Leszek Żuliński – wybitny krytyk literacki i poeta.
Imprezę uatrakcyjnili muzyką i śpiewem: Katarzyna Ulicka-Pyda, aktorka BTD, Iwona Niedzielska – piosenkarka oraz Roman Radziwonowicz - prezes koszalińskiego koła Związku Ukraińców w Polsce, były dyrektor BTD i działacz chóru "Żurawli" oraz sam Ryszard Ulicki. Jako ciekawostkę należy przytoczyć fakt, że to Roman Radziwonowicz śpiewał piękną i subtelną dumkę Bohuna w filmie "Ogniem i mieczem".