Dzięki życzliwości Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, Rada Krajowa Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury, wspólnie z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp i Warszawskim Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury, w dniu 9 listopada 2007 roku zorganizowały w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 ”Noc Poetów”.

W trwającej ponad trzy godziny imprezie, przed licznie przybyłą publicznością, swoje wiersze zaprezentowali członkowie RSTK z Warszawy i Gorzowa Wlkp oraz autorzy zrzeszeni w innych warszawskich klubach i stowarzyszeniach literackich. Recytacjom poetów towarzyszyły prezentacje muzyczne i poezja śpiewana w wykonaniu zespołu muzyczno-wokalnego, działającego przy gorzowskim RSTK. Stworzyło to niezapomnianą atmosferę wzajemnej inspiracji. Reżyserem części muzycznej był przewodniczący Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp Czesław Ganda. Na temat zaprezentowanej twórczości wypowiedział się krytyk literacki Stefan Jurkowski. Władze Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich reprezentował poeta Zbigniew Milewski.