Serdecznie zapraszam na inaugurację VIII Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tegoroczne Dni Poezji odbędą się pod hasłem 100 Dni Poezji w Polsce, na Wileńszczyźnie oraz w ośrodkach polonijnych w USA i wezmą w nich udział wybitni twórcy z całego świata. Na inauguracji gośćmi honorowymi będą poeci z Ukrainy z okazji opublikowania w Poezji dzisiaj antologii wierszy 20 poetów ukraińskich. Wręczony zostanie także wybitnemu poecie LAUR UNESCO w postaci dyplomu i tomu jego wierszy w języku polskim i angielskim. Odbędzie się także międzynarodowa sesja herbertowską.
Główny organizator Światowego Dnia Poezji, Redaktor naczelny "Poezji dzisiaj", Rzecznik prasowy Komitetu Budowy pomnika C.K. Norwida.

Inauguracja w Warszawie, Dom Literatury, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
10 kwietnia
11.00 – Uroczyste otwarcie z udziałem Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, prof. Jerzego Kłoczowskiego.
Koncert piosenek poetyckich w języku polskim, włoskim, francuskim i ukraińskim – zespół wokalno-instrumentalny prof. Małgorzaty Krawczak.
Wręczenie nagród i prezentacja wierszy laureatów
Cygańskie pieśni i tańce w wykonaniu solistek Zespołu Don Wasyla.
Tradycja i współczesność: kultura, śpiew, kulinaria – prezentuje Zespół Kadzidło
14.00 – Muzeum Niepodległości (Al. Solidarności) – Wiersze poetów polskich, ilustrowane występami Zespołu Kadzidło
Dom Literatury
16.00 – Spotkanie z redakcjami: Akcentu (Lublin)
Ciechanowskich Zeszytów Literackich
18.00 Twórcy zagraniczni – wiersze i piosenki poetyckie
11 kwietnia
8.00 – 13.00 – spotkania autorskie w szkołach i placówkach kulturalnych Warszawy i Mazowsza
Dom Literatury
15.00 – Międzynarodowa Sesja Herbertowska
18.00 – Poeci poetom (czytanie wierszy)