związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 8778

  Zapraszamy 17 listopada o 18.00 na spotkanie autorskie znakomitego poety Jerzego Jankowskiego, członka Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, które odbędzie się w "Tygielku" w Żyrardowie plac Jana Pawła II nr 3.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 11565

  Zapraszamy do zapoznania się programem I Festiwalu Poetów Słowiańskich, który odbędzie się w Warszawie w dn. 21-23 października 2008 r. Organizatorem festiwalu jest miesięcznik "Poezja dzisiaj" pod redakcją Aleksandra Nawrockiego, współorganizatorami Związek Literatów Polskich, Bułgarski Instytut Kultury, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury, Instytut Słowacki, Katedry: filologii białoruskiej i ukraińskiej, Dom Kultury w Łomiankach, Biblioteka Publiczna przy ul Koszykowej 26/28, Wójt Gminy Kadzidło - Dariusz Łukaszewski, Biblioteki: w Ostrołęce im. W. Gomulickiego i w Kadzidle, TRIADA Biuro Podróży.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 4699

  Aleksander Nawrocki, redaktor naczelny Poezji Dzisiaj, członek Związku Literatów Polskich, decyzją międzynarodowej kapituły złożonej z wybitnych poetów i krytyków, został Laureatem GŁÓWNEJ NAGRODY FESTIWALU POETÓW SŁOWIAŃSKICH w WARNIE – 25 V 2008 za całokształt twórczości własnej i popularyzację literatury słowiańskiej.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 5218

  6 czerwca 2008 r. w Lublinie w wieku 68 lat zmarł poeta i prozaik, członek Związku Literatów Polskich - Tadeusz Kwiatkowski-Cugow.
  Urodził się w Wilnie w 1940 roku przy ul. Uniwersyteckiej, w Lublinie skończył filologię polska na UMCS, tu także debiutował. Kwiatkowski-Cugow pisał wiersze od 16 roku życia. Jego wiersze tłumaczono na wiele języków: grecki, francuski, japoński, węgierski, ukraiński, włoski, serbskochorwacki, niemiecki, słowacki. Jest laureatem kilkudziesięciu konkursów literackich. Jego ukochanym dzieckiem była międzynarodowa Fundacja Poetów i Ułanów im. Gen. Bolesława Wieniawy-Długoszewskiego i coroczne wigilie ułanów i poetów.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 5091

  Od dawna już zapowiadam, że wydam swoje pisma zebrane. Nie będą to jednak wiersze, proza, eseje i przekłady. Będą to pisma, które kieruję do urzędów, instytucji, organizacji oraz Możnych Sponsorów. Niezależnie od ich niskiego celu – chęci zdobycia środków na działalność Związku Literatów Polskich - jest to literatura wspaniała: pełna intelektualnych wdzięków i subtelnych pochlebstw, przewrotności, delikatnych szantaży, aluzji, bicia czołem oraz kupczenia własnym ciałem. Ale – mało skuteczna... Ta znikoma skuteczność wynika zapewne z mojego anachronicznego widzenia świata: uważam mianowicie, że to urzędnik jest dla obywatela, a nie odwrotnie. A przecież jest to groźna dla porządku publicznego herezja. Urzędnicy różnych szczebli władający kulturą są ludźmi krańcowo zapracowanymi, bo pracują na trzech etatach: prokuratora, sędziego i kata. Tylko ta ostatnia funkcja daje im odrobinę przyjemności. Reszta jest rutyną.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 5426

  Polecamy Państwa serdecznej uwadze trzeci tom wierszy Kai Cyganik – "Krawędzią świata". Kaja Cyganik – poetka, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej UJ, studentka cywilizacji śródziemnomorskiej. Po ojcu – literacie, poecie i dziennikarzu – półkrwi góralka, po mamie dziennikarce – półkrwi krakowianka. Dziecko stanu wojennego. Wychowana na halach Beskidu Sądeckiego i w telewizyjnym studio, wspomina dzieciństwo jako najszczęśliwszy, najbardziej barwny okres swojego życia. Siedem lat współpracowała z telewizją tvn, od „zawsze” z regionalną małopolską trójką.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 4492

  Związek Literatów Polskich zaprasza w I rocznicę śmierci Piotra Kuncewicza na wieczór wspomnień, w trakcie którego o Zmarłym mówić będą: Ernest Bryll, Krzysztof Gąsiorowski, Eugeniusz Kabatc, Roman Śliwonik, Marek Wawrzkiewicz i Leszek Żuliński.
  Środa, 9 kwietnia 2008 r. godz. 17.00
  Dom Literatury w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 87/89.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 4722

  Mija dziś trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II – papieża-poety. Mimo upływu czasu ciągle trudno nam o dystans do osoby Karola Wojtyły, tym bardziej do racjonalnej oceny jego literackiej twórczości. Ale czy rzeczywiście musimy nasz stosunek do Jana Pawła II wychłodzić, zracjonalizować, przewartościować? Czy dla katolika to zadanie jest wykonalne?

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 10839

  Serdecznie zapraszam na inaugurację VIII Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tegoroczne Dni Poezji odbędą się pod hasłem 100 Dni Poezji w Polsce, na Wileńszczyźnie oraz w ośrodkach polonijnych w USA i wezmą w nich udział wybitni twórcy z całego świata. Na inauguracji gośćmi honorowymi będą poeci z Ukrainy z okazji opublikowania w Poezji dzisiaj antologii wierszy 20 poetów ukraińskich. Wręczony zostanie także wybitnemu poecie LAUR UNESCO w postaci dyplomu i tomu jego wierszy w języku polskim i angielskim. Odbędzie się także międzynarodowa sesja herbertowską.
  Główny organizator Światowego Dnia Poezji, Redaktor naczelny "Poezji dzisiaj", Rzecznik prasowy Komitetu Budowy pomnika C.K. Norwida.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 9993

  Kapituła prestiżowej Nagrody im. W. Reymonta pod przewodnictwem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego – Jerzego Bartnika, na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2008 r. przyznała doroczne nagrody.

Strona 10 z 13