związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 5051

  Od dawna już zapowiadam, że wydam swoje pisma zebrane. Nie będą to jednak wiersze, proza, eseje i przekłady. Będą to pisma, które kieruję do urzędów, instytucji, organizacji oraz Możnych Sponsorów. Niezależnie od ich niskiego celu – chęci zdobycia środków na działalność Związku Literatów Polskich - jest to literatura wspaniała: pełna intelektualnych wdzięków i subtelnych pochlebstw, przewrotności, delikatnych szantaży, aluzji, bicia czołem oraz kupczenia własnym ciałem. Ale – mało skuteczna... Ta znikoma skuteczność wynika zapewne z mojego anachronicznego widzenia świata: uważam mianowicie, że to urzędnik jest dla obywatela, a nie odwrotnie. A przecież jest to groźna dla porządku publicznego herezja. Urzędnicy różnych szczebli władający kulturą są ludźmi krańcowo zapracowanymi, bo pracują na trzech etatach: prokuratora, sędziego i kata. Tylko ta ostatnia funkcja daje im odrobinę przyjemności. Reszta jest rutyną.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 5394

  Polecamy Państwa serdecznej uwadze trzeci tom wierszy Kai Cyganik – "Krawędzią świata". Kaja Cyganik – poetka, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej UJ, studentka cywilizacji śródziemnomorskiej. Po ojcu – literacie, poecie i dziennikarzu – półkrwi góralka, po mamie dziennikarce – półkrwi krakowianka. Dziecko stanu wojennego. Wychowana na halach Beskidu Sądeckiego i w telewizyjnym studio, wspomina dzieciństwo jako najszczęśliwszy, najbardziej barwny okres swojego życia. Siedem lat współpracowała z telewizją tvn, od „zawsze” z regionalną małopolską trójką.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 4455

  Związek Literatów Polskich zaprasza w I rocznicę śmierci Piotra Kuncewicza na wieczór wspomnień, w trakcie którego o Zmarłym mówić będą: Ernest Bryll, Krzysztof Gąsiorowski, Eugeniusz Kabatc, Roman Śliwonik, Marek Wawrzkiewicz i Leszek Żuliński.
  Środa, 9 kwietnia 2008 r. godz. 17.00
  Dom Literatury w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 87/89.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 4687

  Mija dziś trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II – papieża-poety. Mimo upływu czasu ciągle trudno nam o dystans do osoby Karola Wojtyły, tym bardziej do racjonalnej oceny jego literackiej twórczości. Ale czy rzeczywiście musimy nasz stosunek do Jana Pawła II wychłodzić, zracjonalizować, przewartościować? Czy dla katolika to zadanie jest wykonalne?

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 10806

  Serdecznie zapraszam na inaugurację VIII Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tegoroczne Dni Poezji odbędą się pod hasłem 100 Dni Poezji w Polsce, na Wileńszczyźnie oraz w ośrodkach polonijnych w USA i wezmą w nich udział wybitni twórcy z całego świata. Na inauguracji gośćmi honorowymi będą poeci z Ukrainy z okazji opublikowania w Poezji dzisiaj antologii wierszy 20 poetów ukraińskich. Wręczony zostanie także wybitnemu poecie LAUR UNESCO w postaci dyplomu i tomu jego wierszy w języku polskim i angielskim. Odbędzie się także międzynarodowa sesja herbertowską.
  Główny organizator Światowego Dnia Poezji, Redaktor naczelny "Poezji dzisiaj", Rzecznik prasowy Komitetu Budowy pomnika C.K. Norwida.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 9956

  Kapituła prestiżowej Nagrody im. W. Reymonta pod przewodnictwem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego – Jerzego Bartnika, na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2008 r. przyznała doroczne nagrody.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 5474

  Literackiemu Seminarium Polsko-Ukraińskiego w Koszalinie towarzyszyły imprezy literackie. 7 grudnia 2007 r. odbyła się promocja nowej książki poetyckiej „Wierszopienia” Ryszarda Ulickiego, wydanej przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. Promocja połączona była z jubileuszem twórczym Poety, który obchodził 45-lecie pracy twórczej i 30-lecie napisania "Kolorowych jarmarków". Muzykę do „Kolorowych jarmarków” skomponował Janusz Laskowski, a wylansowała je jako przebój Maryla Rodowicz. Sukces „Kolorowych Jarmarków” był niebywały.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 4820

  Dzięki życzliwości Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, Rada Krajowa Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury, wspólnie z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp i Warszawskim Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury, w dniu 9 listopada 2007 roku zorganizowały w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 ”Noc Poetów”.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 4217

  W dniach 5 – 9 grudnia odbyło się I Polsko – Ukraińskie Seminarium Literackie zorganizowane przez Zarząd Główny Związku Literatów Polskich, Gdańska i bałtycką Wyższe Szkoły Humanistyczne i redakcję czasopisma MIESIĘCZNIK. Impreza otrzymała patronat honorowy Ambasadora Ukrainy w Polsce Olexandra Motsyka, a list gratulacyjny do jej uczestników nadesłała Julia Timoszenko.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 4323

  Nagrody imienia wielkiego pisarza, wieloletniego prezesa Związku Literatów Polskich, przyznawane są po raz trzeci. W tym roku za całokształt twórczości nagrodę otrzymuje Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, wybitny poeta i krytyk literacki. Za szczególne zasługi w upowszechnianiu literatury współczesnej nagrodzony został Rafał Skąpski, Dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego i Prezes Polskiej Izby Wydawców Książki.

Strona 10 z 13