związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2152

  Jerzy Wenderlich

  Warszawa, 7 maja 2011 r.
  Pan Marek Wawrzkiewicz - Prezes Związku Literatów Polskich

  Szanowny Panie Prezesie,
  XXX Walny Zjazd Związku Literatów Polskich to dla polskiej kultury niezwykle ważne, choć przecież rutynowe, wydarzenie.
  Książka jest bowiem najbardziej zasadniczym fundamentem kultury i naszą pierwszą potrzebą kulturalną. Nie ma kultury bez książki, bez miłości do niej, bez nawyku czytania i potrzeby stałego obcowania z nią. To w pierwszym rzędzie obecność książki daje, jak nic innego w kulturze, możliwość tak potrzebnego poczucia równości w dostępie do kultury w ogóle.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2332

  30 marca 2011
  Prezes Związku Literatów Polskich
  Marek Wawrzkiewicz

  Szanowny Panie Wawrzkiewicz!
  W imieniu Związku Pisarzy Moskwy pozdrawiam jubileuszowy, XXX zjazd polskich literatów i Pana osobiście, szanowny panie prezesie. Nasza wieloletnia współpraca, która nie ulegała przerwaniu nawet w momentach kryzysowych, wniosła swój wkład w dzieło zbliżenia literatur Rosji i Polski.
  Rosyjscy poeci, krytycy i tłumacze uczestniczyli we wszystkich międzynarodowych imprezach literackich, organizowanych przez kierowany przez Pana Związek Literatów Polskich.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2219

  Bogdan Zdrojewski

  Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r.
  Pan Marek Wawrzkiewicz - Prezes Związku Literatów Polskich

  Szanowny Panie Prezesie,
  Szanowni Państwo,
  Uczestnicy XXX Walnego Zjazdu Związku Literatów Polskich
  od dziesięcioleci Związek Literatów Polskich wnosi trwały wkład w propagowanie literatury polskiej i z dbałością zajmuje się ochroną zawodowych interesów pisarzy.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2652

  Marek Wawrzkiewicz

  XXX Walny Zjazd Związku Literatów Polskich, który odbył się w dniu 7 maja 2011 r. w Domu Literatury Warszawie ponownie wybrał na Prezesa Zarządu Głównego ZLP Marka Wawrzkiewicza (na zdjęciu obok). Marek Wawrzkiewicz pełni obecnie również funkcje Prezesa Oddziału Warszawskiego. Jest to trzecia kadencja Marka Wawrzkiewicza na stanowisku Prezesa Zarządu Głównego ZLP.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2029

  Anatolij Krym

  Związek Literatów Polskich i Wydawnictwo Zysk i Ska zapraszają na promocję powieści ANATOLIJA KRYMA RURA w przekładzie Walentyny Mikołajczyk – Trzcińskiej. O książce mówią Autor, Tłumaczka i Tadeusz Górny. Fragmenty czyta Krzysztof Gosztyła. Dom Literatury w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 87/89, środa, 11 maja godz. 18.00.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2456

  Zbigniew Milewski

  Zbigniew Milewski (na zdjęciu obok) i Karol Graczyk, członkowie Związku Literatów Polskich zostali gośćmi Festiwalu "Pisz i Śpiewaj Poezję" - VIII Spotkanie Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich i Poezji Śpiewanej, który odbędzie się w Piszu u w dniach 14-16 kwietnia 2011 r.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2300

  Aleksander Nawrocki laureatem European Award the Trebbia 2011

  Aleksander Nawrocki, członek Związku Literatów Polskich, redaktor naczelny "Poezji dzisiaj" został laureatem prestiżowej Europejskiej Nagrody Trebbia 2011 jako twórca i animator sztuki. W kapitule nagrody zasiadali: Wacław Havel – przewodniczący oraz wybitni twórcy i animatorzy kultury z Berlina, Bratysławy, Gothenburga, Wirtenbergii, Waszyngtonu, Zurichu. Nagrodę wręczono 13 marca br. w Pradze, stolicy Republiki Czeskiej.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2286

  Marek Wawrzkiewicz

  Marek Wawrzkiewicz został wybrany nowym Prezesem Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich podczas zebrania OW ZLP w dniu 5 marca 2011 r. Marek Wawrzkiewicz pełni funkcje Prezesa Oddziału Warszawskiego ZLP od trzech kadencji. Od roku 2003 Marek Wawrzkiewicz jest również Prezesem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2462

  Ludmiła Janusewicz

  KOSZALIN. W dniu 25.02.20011 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koszalińskiego Oddziału ZLP. Wybrano zarząd w następującym składzie.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2336

  Andrzej Bartyński

  WROCŁAW. 5 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności w okresie 2007-2010 r., które zreferował ustępujący prezes Andrzej Bartyński i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, przedstawionego przez ustępującego przewodniczącego Kazimierza Burnata nastąpiła szeroka dyskusja. Przyjęto wnioski do realizacji w następnej kadencji. Następnie odbyły się wybory, w wyniku których wyłoniono nowe władze Oddziału i delegatów na Zjazd ZLP, w następującym składzie.

Strona 5 z 14