związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2540

  Anna Komorowska

  Warszawa, 25 maja 2011 r.
  Pan Marek Wawrzkiewicz
  Prezes Związku Literatów Polskich

  Szanowny Panie,
  Jest mi bardzo miło powiadomić, że przychylam się do Pańskiej prośby o objęcie 40. Warszawskiej Jesieni Poezji moim honorowym patronatem.
  Gratuluję Związkowi Literatów Polskich jubileuszowego wydania festiwalu poetyckiego, który cieszy się od lat niesłabnącym powodzeniem.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2639

  Wiesław Malicki

  OPOLE. W Opolu zmarł Wiesław Malicki (76 lat), członek Związku Literatów Polskich, delegat na XXX Walny Zjazd ZLP, doktor nauk humanistycznych, opolski poeta, literat i aforysta, wieloletni prezes Nauczycielskiego Klubu Literackiego działającego przy ZNP w Opolu. Urodził się we Lwowie, a całe dorosłe życie spędził w Opolu.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 1823

  Piotr Dumin

  Związek Literatów Polskich obejmował patronat nad II Warszawskimi Targami Książki, które odbyły się 12-15 maja w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Na stoisku Związku Literatów Polskich swoje książki podpisywali m.in. Prezes ZLP Marek Wawrzkiewicz a także Aldona Borowicz, Stefan Jurkowski, Andrzej Gnarowski, Andrzej Zaniewski, Juliusz Erazm Bolek, Jerzy Jankowski, Piotr Dumin (na zdjęciu obok), Zbigniew Milewski, Miłosz Kamil Manasterski.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 1873

  Karol Samsel

  OSTROŁĘKA. Koncert literacko-muzyczny promujący książkę Karola Samsela pt. „Dormitoria”. 13 maja 2011 (piątek), godz. 18.00 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2309

  Jerzy Wenderlich

  Warszawa, 7 maja 2011 r.
  Pan Marek Wawrzkiewicz - Prezes Związku Literatów Polskich

  Szanowny Panie Prezesie,
  XXX Walny Zjazd Związku Literatów Polskich to dla polskiej kultury niezwykle ważne, choć przecież rutynowe, wydarzenie.
  Książka jest bowiem najbardziej zasadniczym fundamentem kultury i naszą pierwszą potrzebą kulturalną. Nie ma kultury bez książki, bez miłości do niej, bez nawyku czytania i potrzeby stałego obcowania z nią. To w pierwszym rzędzie obecność książki daje, jak nic innego w kulturze, możliwość tak potrzebnego poczucia równości w dostępie do kultury w ogóle.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2490

  30 marca 2011
  Prezes Związku Literatów Polskich
  Marek Wawrzkiewicz

  Szanowny Panie Wawrzkiewicz!
  W imieniu Związku Pisarzy Moskwy pozdrawiam jubileuszowy, XXX zjazd polskich literatów i Pana osobiście, szanowny panie prezesie. Nasza wieloletnia współpraca, która nie ulegała przerwaniu nawet w momentach kryzysowych, wniosła swój wkład w dzieło zbliżenia literatur Rosji i Polski.
  Rosyjscy poeci, krytycy i tłumacze uczestniczyli we wszystkich międzynarodowych imprezach literackich, organizowanych przez kierowany przez Pana Związek Literatów Polskich.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2375

  Bogdan Zdrojewski

  Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r.
  Pan Marek Wawrzkiewicz - Prezes Związku Literatów Polskich

  Szanowny Panie Prezesie,
  Szanowni Państwo,
  Uczestnicy XXX Walnego Zjazdu Związku Literatów Polskich
  od dziesięcioleci Związek Literatów Polskich wnosi trwały wkład w propagowanie literatury polskiej i z dbałością zajmuje się ochroną zawodowych interesów pisarzy.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2840

  Marek Wawrzkiewicz

  XXX Walny Zjazd Związku Literatów Polskich, który odbył się w dniu 7 maja 2011 r. w Domu Literatury Warszawie ponownie wybrał na Prezesa Zarządu Głównego ZLP Marka Wawrzkiewicza (na zdjęciu obok). Marek Wawrzkiewicz pełni obecnie również funkcje Prezesa Oddziału Warszawskiego. Jest to trzecia kadencja Marka Wawrzkiewicza na stanowisku Prezesa Zarządu Głównego ZLP.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2183

  Anatolij Krym

  Związek Literatów Polskich i Wydawnictwo Zysk i Ska zapraszają na promocję powieści ANATOLIJA KRYMA RURA w przekładzie Walentyny Mikołajczyk – Trzcińskiej. O książce mówią Autor, Tłumaczka i Tadeusz Górny. Fragmenty czyta Krzysztof Gosztyła. Dom Literatury w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 87/89, środa, 11 maja godz. 18.00.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 2599

  Zbigniew Milewski

  Zbigniew Milewski (na zdjęciu obok) i Karol Graczyk, członkowie Związku Literatów Polskich zostali gośćmi Festiwalu "Pisz i Śpiewaj Poezję" - VIII Spotkanie Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich i Poezji Śpiewanej, który odbędzie się w Piszu u w dniach 14-16 kwietnia 2011 r.

Strona 5 z 14