Bogdan Zdrojewski

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r.
Pan Marek Wawrzkiewicz - Prezes Związku Literatów Polskich

Szanowny Panie Prezesie,
Szanowni Państwo,
Uczestnicy XXX Walnego Zjazdu Związku Literatów Polskich
od dziesięcioleci Związek Literatów Polskich wnosi trwały wkład w propagowanie literatury polskiej i z dbałością zajmuje się ochroną zawodowych interesów pisarzy.

Mimo dramatycznych nieraz okoliczności historycznych, które wpisane są w dzieje Związku, należy docenić szereg cennych inicjatyw podejmowanych przez środowisko twórców Związku Literatów Polskich. Dziś w obliczu kryzysu książki Związek zaangażowany jest w działania Republiki Książki, koalicji na rzecz rozwoju czytelnictwa w naszym kraju. Ze szczególną satysfakcją przywitałem informację, że tematem Jubileuszowego Zjazdu będzie m. in. sytuacja polskiej książki współczesnej, jej promocja krajowa i zagraniczna. W przygotowywanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2012-2020 sprawy upowszechniania czytelnictwa stawiane są w centrum zadań polityki kulturalnej Państwa. Mam nadzieję, że także Związek Literatów Polskich będzie się włączać w działania mające na celu promocję książki i czytelnictwa w zakresie swoich statutowych zadań, bowiem jedynie wspólny wysiłek wszystkich środowisk związanych z książką pozwoli odwrócić negatywne tendencje, które wszyscy zauważamy.
Z okazji Jubileuszu składam wszystkim uczestnikom Zjazdu życzenia udanych obrad oraz powodzenia we wspólnym dziele wspierania rozwoju polskiej literatury.

Z wyrazami szacunku
Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego