związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1663

  Stawisko zdobywcą najwyższej nagrody

  Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów zostało laureatem nagrody „Sybilla 2010”, przyznawanej od wielu lat corocznie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego najlepszym muzeom w kraju. W tegorocznym konkursie uczestniczyły 163 muzea. Przyznano nagrody w dziewięciu kategoriach działalności muzealnej. Muzeum w Stawisku zwyciężyło w kategorii „zarządzanie i organizacja”, otrzymując tytuł laureata -„za przeprowadzenie generalnych prac zabezpieczających obiekt i zbiory, powiązanych z modernizacją i unowocześnieniem ekspozycji”.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 2300

  Branko Ćirlić

  9 lipca 2011 r. 95 lat kończy Branko Ćirlić - członek Związku Literatów Polskich wielce zasłużony dla literatury polskiej i serbskiej oraz kultury obu narodów. Z tej okazji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oznaczy go Złotym Medalem Gloria Artis.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1614

  Nawrocki odznaczony Rycerskim Krzyżem Zasługi

  Prezydent Węgier, Pál Schmitt, uhonorował poetę i wydawcę Aleksandra Nawrockiego Rycerskim Krzyżem Zasługi dla Republiki Węgierskiej za upowszechnianie poezji węgierskiej.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 2273

  Anna Komorowska

  Warszawa, 25 maja 2011 r.
  Pan Marek Wawrzkiewicz
  Prezes Związku Literatów Polskich

  Szanowny Panie,
  Jest mi bardzo miło powiadomić, że przychylam się do Pańskiej prośby o objęcie 40. Warszawskiej Jesieni Poezji moim honorowym patronatem.
  Gratuluję Związkowi Literatów Polskich jubileuszowego wydania festiwalu poetyckiego, który cieszy się od lat niesłabnącym powodzeniem.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 2371

  Wiesław Malicki

  OPOLE. W Opolu zmarł Wiesław Malicki (76 lat), członek Związku Literatów Polskich, delegat na XXX Walny Zjazd ZLP, doktor nauk humanistycznych, opolski poeta, literat i aforysta, wieloletni prezes Nauczycielskiego Klubu Literackiego działającego przy ZNP w Opolu. Urodził się we Lwowie, a całe dorosłe życie spędził w Opolu.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1561

  Piotr Dumin

  Związek Literatów Polskich obejmował patronat nad II Warszawskimi Targami Książki, które odbyły się 12-15 maja w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Na stoisku Związku Literatów Polskich swoje książki podpisywali m.in. Prezes ZLP Marek Wawrzkiewicz a także Aldona Borowicz, Stefan Jurkowski, Andrzej Gnarowski, Andrzej Zaniewski, Juliusz Erazm Bolek, Jerzy Jankowski, Piotr Dumin (na zdjęciu obok), Zbigniew Milewski, Miłosz Kamil Manasterski.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1614

  Karol Samsel

  OSTROŁĘKA. Koncert literacko-muzyczny promujący książkę Karola Samsela pt. „Dormitoria”. 13 maja 2011 (piątek), godz. 18.00 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 2072

  Jerzy Wenderlich

  Warszawa, 7 maja 2011 r.
  Pan Marek Wawrzkiewicz - Prezes Związku Literatów Polskich

  Szanowny Panie Prezesie,
  XXX Walny Zjazd Związku Literatów Polskich to dla polskiej kultury niezwykle ważne, choć przecież rutynowe, wydarzenie.
  Książka jest bowiem najbardziej zasadniczym fundamentem kultury i naszą pierwszą potrzebą kulturalną. Nie ma kultury bez książki, bez miłości do niej, bez nawyku czytania i potrzeby stałego obcowania z nią. To w pierwszym rzędzie obecność książki daje, jak nic innego w kulturze, możliwość tak potrzebnego poczucia równości w dostępie do kultury w ogóle.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 2218

  30 marca 2011
  Prezes Związku Literatów Polskich
  Marek Wawrzkiewicz

  Szanowny Panie Wawrzkiewicz!
  W imieniu Związku Pisarzy Moskwy pozdrawiam jubileuszowy, XXX zjazd polskich literatów i Pana osobiście, szanowny panie prezesie. Nasza wieloletnia współpraca, która nie ulegała przerwaniu nawet w momentach kryzysowych, wniosła swój wkład w dzieło zbliżenia literatur Rosji i Polski.
  Rosyjscy poeci, krytycy i tłumacze uczestniczyli we wszystkich międzynarodowych imprezach literackich, organizowanych przez kierowany przez Pana Związek Literatów Polskich.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 2102

  Bogdan Zdrojewski

  Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r.
  Pan Marek Wawrzkiewicz - Prezes Związku Literatów Polskich

  Szanowny Panie Prezesie,
  Szanowni Państwo,
  Uczestnicy XXX Walnego Zjazdu Związku Literatów Polskich
  od dziesięcioleci Związek Literatów Polskich wnosi trwały wkład w propagowanie literatury polskiej i z dbałością zajmuje się ochroną zawodowych interesów pisarzy.

Strona 4 z 14