związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1245

  Karol Samsel

  OSTROŁĘKA. Koncert literacko-muzyczny promujący książkę Karola Samsela pt. „Dormitoria”. 13 maja 2011 (piątek), godz. 18.00 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1742

  Jerzy Wenderlich

  Warszawa, 7 maja 2011 r.
  Pan Marek Wawrzkiewicz - Prezes Związku Literatów Polskich

  Szanowny Panie Prezesie,
  XXX Walny Zjazd Związku Literatów Polskich to dla polskiej kultury niezwykle ważne, choć przecież rutynowe, wydarzenie.
  Książka jest bowiem najbardziej zasadniczym fundamentem kultury i naszą pierwszą potrzebą kulturalną. Nie ma kultury bez książki, bez miłości do niej, bez nawyku czytania i potrzeby stałego obcowania z nią. To w pierwszym rzędzie obecność książki daje, jak nic innego w kulturze, możliwość tak potrzebnego poczucia równości w dostępie do kultury w ogóle.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1860

  30 marca 2011
  Prezes Związku Literatów Polskich
  Marek Wawrzkiewicz

  Szanowny Panie Wawrzkiewicz!
  W imieniu Związku Pisarzy Moskwy pozdrawiam jubileuszowy, XXX zjazd polskich literatów i Pana osobiście, szanowny panie prezesie. Nasza wieloletnia współpraca, która nie ulegała przerwaniu nawet w momentach kryzysowych, wniosła swój wkład w dzieło zbliżenia literatur Rosji i Polski.
  Rosyjscy poeci, krytycy i tłumacze uczestniczyli we wszystkich międzynarodowych imprezach literackich, organizowanych przez kierowany przez Pana Związek Literatów Polskich.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1760

  Bogdan Zdrojewski

  Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r.
  Pan Marek Wawrzkiewicz - Prezes Związku Literatów Polskich

  Szanowny Panie Prezesie,
  Szanowni Państwo,
  Uczestnicy XXX Walnego Zjazdu Związku Literatów Polskich
  od dziesięcioleci Związek Literatów Polskich wnosi trwały wkład w propagowanie literatury polskiej i z dbałością zajmuje się ochroną zawodowych interesów pisarzy.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 2231

  Marek Wawrzkiewicz

  XXX Walny Zjazd Związku Literatów Polskich, który odbył się w dniu 7 maja 2011 r. w Domu Literatury Warszawie ponownie wybrał na Prezesa Zarządu Głównego ZLP Marka Wawrzkiewicza (na zdjęciu obok). Marek Wawrzkiewicz pełni obecnie również funkcje Prezesa Oddziału Warszawskiego. Jest to trzecia kadencja Marka Wawrzkiewicza na stanowisku Prezesa Zarządu Głównego ZLP.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1580

  Anatolij Krym

  Związek Literatów Polskich i Wydawnictwo Zysk i Ska zapraszają na promocję powieści ANATOLIJA KRYMA RURA w przekładzie Walentyny Mikołajczyk – Trzcińskiej. O książce mówią Autor, Tłumaczka i Tadeusz Górny. Fragmenty czyta Krzysztof Gosztyła. Dom Literatury w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 87/89, środa, 11 maja godz. 18.00.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 2018

  Zbigniew Milewski

  Zbigniew Milewski (na zdjęciu obok) i Karol Graczyk, członkowie Związku Literatów Polskich zostali gośćmi Festiwalu "Pisz i Śpiewaj Poezję" - VIII Spotkanie Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich i Poezji Śpiewanej, który odbędzie się w Piszu u w dniach 14-16 kwietnia 2011 r.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1852

  Aleksander Nawrocki laureatem European Award the Trebbia 2011

  Aleksander Nawrocki, członek Związku Literatów Polskich, redaktor naczelny "Poezji dzisiaj" został laureatem prestiżowej Europejskiej Nagrody Trebbia 2011 jako twórca i animator sztuki. W kapitule nagrody zasiadali: Wacław Havel – przewodniczący oraz wybitni twórcy i animatorzy kultury z Berlina, Bratysławy, Gothenburga, Wirtenbergii, Waszyngtonu, Zurichu. Nagrodę wręczono 13 marca br. w Pradze, stolicy Republiki Czeskiej.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1833

  Marek Wawrzkiewicz

  Marek Wawrzkiewicz został wybrany nowym Prezesem Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich podczas zebrania OW ZLP w dniu 5 marca 2011 r. Marek Wawrzkiewicz pełni funkcje Prezesa Oddziału Warszawskiego ZLP od trzech kadencji. Od roku 2003 Marek Wawrzkiewicz jest również Prezesem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1850

  Ludmiła Janusewicz

  KOSZALIN. W dniu 25.02.20011 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koszalińskiego Oddziału ZLP. Wybrano zarząd w następującym składzie.

Strona 4 z 13