związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1356

  Warszawa, 18 marca 2015 r.
  Informujemy, że w związku z okolicznością, iż Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków naszego Oddziału obradujące 14 marca br. nie zostało ostatecznie zamknięte z powodu nieprawidłowo sporządzonego i odczytanego protokołu z wyborów Delegatów na Zjazd Delegatów oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału w Warszawie oraz z powodu wniesionego do Prezydium Zebrania zastrzeżenia o niezgodnym ze Statutem wyborze Prezesa Zarządu, który nie otrzymał wymaganych zgodnie z § 25 pkt 1 Statutu w zw. z § 53 pkt 2 Statutu 50% plus jeden głosów biorących udział w głosowaniu (A. Borowicz – 20 głosów, P. Dumin – 6 głosów, M. Manasterski – 27 głosów tj. łącznie oddano 53 głosy ważne i jeden głos nieważny), 11 kwietnia br. w Domu Literatury mieć będzie miejsce dalszy ciąg Zebrania. Spotykamy się o godz. 9.30 (I termin), a w przypadku braku wymaganej liczby członków o godz. 10.00 w II terminie, niezależnie od liczby obecnych.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1571

  24 marca przybywa do Warszawy delegacja pisarzy ukraińskich w składzie: Wołodymir Jaworiwśkyj, Anatolij Krym i Jurij Rybczynskyj. Książki tych wybitnych przedstawicieli ukraińskiego środowiska literackiego ukazywały się w Polsce. Z ich udziałem odbędzie się w Domu Literatury 25 marca o godz. 17 ukraińsko – polskie seminarium literackie „Kultura i literatura Ukrainy po Majdanie. Obraz tych wydarzeń w Polsce”.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1071

  Z żalem zawiadamiamy, że 25 listopada 2014 zmarł w wieku 81 lat Zbigniew Irzyk, członek ZLP, krytyk literacki, przyjaciel poetów i prozaików. Autor wspomnieniowej książki „Bywało zabawnie”.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1360

  Serdecznie zapraszamy na promocję książki Elik Aimée: Dotyk

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1444

  Oddział Warszawski Związku Literatów Polskich serdecznie zaprasza na wieczór autorski Juraty Bogny Serafińskiej: 25 książek
  O twórczości autorki opowie Andrzej Zaniewski.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1708

  Oddział Warszawski Związku Literatów Polskich i Wydawnictwo Komograf uprzejmie zapraszają na promocję książki Fatosa Arapiego, poety i prozaika z Albanii.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1457

  Informujemy, że nastąpiła zmiana godziny promocji książki poetyckiej Aldony Borowicz "Cienie na rozwietrze".

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1902

  Oddział Warszawski Związku Literatów Polskich uprzejmie zaprasza na spotkanie z poetą i malarzem Janem Michałem Stuchly i jego książką La grande reportaże.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1642

  11 lipca 2013 r. (czwartek) godz. 18.00 Bułgarski Instytut Kultury Al. Ujazdowskie 33/35.
  O Festiwalu „Słowiańskie objęcia”, który miał miejsce w mieście Dobrycz w dniach 20-25 maja 2013 r. opowiadać będą jego tegoroczni uczestnicy polscy poeci: Barbara Gruszka-Zych, Benedykt Kozieł, Miłosz Kamil Manasterski i Adam Siemieńczyk. Opowiedzą także o ich wrażeniach z pobytu w Bułgarii.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłony: 1363

  Oddział Warszawski Związku Literatów Polskich uprzejmie zaprasza na wieczór albański.
  Naszym gościem będzie Agim Gjakowa, poeta i prozaik z Kosowa.

Strona 2 z 14