związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 581

  dla aldonya1

  Kochani,

  Wreszcie po lockdownie pierwsza promocja w Domu Literatury.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 273

  Nie żyje Stanisław Stanik – poeta i krytyk literacki.

  Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 4 czerwca 2020 r. w wieku 71 lat zmarł Stanisław Stanik

  – niezwykle uzdolniony i aktywny na łamach prasy poeta i krytyk literacki. W maju 2020 r. odznaczony Glorią Artist.

  Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

  Cześć Jego Pamięci.

  Przyjaciele i koledzy z Oddziału Warszawskiego ZLP.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 231

  alicjaa

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 197

  konfraternia jakubika

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 810

  Kochani,

  serdecznie zapraszamy na promocję książki Anatolija Kryma "Ukraińska kabała"
  w przekładzie Jana Cichockiego.

  Słowo wstępne wygłosi prof. zw. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz.
  Książkę wydało warszawskie Wydawnictwo REA-SJ. 

   

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 483

  Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

                   

            dr  FELICJI BORZYSZKOWSKIEJ SĘKOWSKIEJ

                                                 w dniu     29 stycznia 2020r  o  godz.18.00

   

  1.   60 – lecie twórczości literackiej;

  2.   40 - lecie Koła Bohaterów Książek z cyklu „BYĆ”;

  3.   60 - lecie Klubu Kobiet Twórczych;

  4.   50 – lecie pracy naukowej;

  5.   Rozpoczęcie 9 - tej dekady życia;

  6.   40 – lecie terminu „trzecia płeć”;

  7.   50 – lecie terminu „pedagogika pokoju”

  8.   Promocję książek:  1/ Psychoterapia w pigułce;

                                       2/ Festiwal Ogrody Muzyczne;

                                       3/ Listy od Felicji t. I;

                                       4/  Fraszki czy FeBoSki               

   

                *  Koncert uświetnią solistki Opery Narodowej Wanda Bargiełowska 

                                                                     i Anna Kutkowska-Kass

                *  Poczęstunek

                      

               Aula Domu Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89

                                                          na   KONCERT  I  KONKURS

                                                z okazji:     PIĘCIU JUBILEUSZY

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 925

  Zapraszamy na promocję książki „Wspólnicy i rywale” Ewy Małkowskiej-Bieniek – 15 styczeń 2020 r. godz. 17:30 w Domu Literatury.

  Szczegóły w załączonym plakacie.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 1604

  Warszawa, 18 marca 2015 r.
  Informujemy, że w związku z okolicznością, iż Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków naszego Oddziału obradujące 14 marca br. nie zostało ostatecznie zamknięte z powodu nieprawidłowo sporządzonego i odczytanego protokołu z wyborów Delegatów na Zjazd Delegatów oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału w Warszawie oraz z powodu wniesionego do Prezydium Zebrania zastrzeżenia o niezgodnym ze Statutem wyborze Prezesa Zarządu, który nie otrzymał wymaganych zgodnie z § 25 pkt 1 Statutu w zw. z § 53 pkt 2 Statutu 50% plus jeden głosów biorących udział w głosowaniu (A. Borowicz – 20 głosów, P. Dumin – 6 głosów, M. Manasterski – 27 głosów tj. łącznie oddano 53 głosy ważne i jeden głos nieważny), 11 kwietnia br. w Domu Literatury mieć będzie miejsce dalszy ciąg Zebrania. Spotykamy się o godz. 9.30 (I termin), a w przypadku braku wymaganej liczby członków o godz. 10.00 w II terminie, niezależnie od liczby obecnych.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 1838

  24 marca przybywa do Warszawy delegacja pisarzy ukraińskich w składzie: Wołodymir Jaworiwśkyj, Anatolij Krym i Jurij Rybczynskyj. Książki tych wybitnych przedstawicieli ukraińskiego środowiska literackiego ukazywały się w Polsce. Z ich udziałem odbędzie się w Domu Literatury 25 marca o godz. 17 ukraińsko – polskie seminarium literackie „Kultura i literatura Ukrainy po Majdanie. Obraz tych wydarzeń w Polsce”.

  • Kategoria: Warszawa
  • Odsłon: 1326

  Z żalem zawiadamiamy, że 25 listopada 2014 zmarł w wieku 81 lat Zbigniew Irzyk, członek ZLP, krytyk literacki, przyjaciel poetów i prozaików. Autor wspomnieniowej książki „Bywało zabawnie”.

Strona 2 z 14