Roman Śliwonik

Związek Literatów Polskich zaprasza na wieczór wspomnień o ROMANIE ŚLIWONIKU.
Powspominamy, poczytamy wiersze Romka i wiersze o Nim.

Dom Literatury, Krakowskie Przedmieście 87/89
Środa, 24 października godz. 17