Wiesław Malicki

OPOLE. W Opolu zmarł Wiesław Malicki (76 lat), członek Związku Literatów Polskich, delegat na XXX Walny Zjazd ZLP, doktor nauk humanistycznych, opolski poeta, literat i aforysta, wieloletni prezes Nauczycielskiego Klubu Literackiego działającego przy ZNP w Opolu. Urodził się we Lwowie, a całe dorosłe życie spędził w Opolu.

Debiutował jako poeta w 1962 roku. Ma na swoim koncie 6 tomów poezji, 9 tomów aforystycznych, w tym dwa wydane w Czechach i niezliczoną ilość publikacji w prasie i almanachach. Zasiadał w jury wielu konkursów literackich. W przyszłym roku obchodziłby 50 lat pracy twórczej.

Więcej: Kazimierz Słomiński: Gdy słowa znaczą