Jerzy Wenderlich

Warszawa, 7 maja 2011 r.
Pan Marek Wawrzkiewicz - Prezes Związku Literatów Polskich

Szanowny Panie Prezesie,
XXX Walny Zjazd Związku Literatów Polskich to dla polskiej kultury niezwykle ważne, choć przecież rutynowe, wydarzenie.
Książka jest bowiem najbardziej zasadniczym fundamentem kultury i naszą pierwszą potrzebą kulturalną. Nie ma kultury bez książki, bez miłości do niej, bez nawyku czytania i potrzeby stałego obcowania z nią. To w pierwszym rzędzie obecność książki daje, jak nic innego w kulturze, możliwość tak potrzebnego poczucia równości w dostępie do kultury w ogóle.

Mimo rewolucyjnych zmian technologicznych i budowania społeczeństw informacyjnych, mimo rozmaitych przewidywań o zaniku książki jedno jest dzisiaj pewne: książka była, jest i będzie. Zmieniają się jej formy i nośniki, to prawda. Ale zarówno książka, którą wielu z nas w dzieciństwie czytało pod kołdrą i przy świetle latarki, jak i książka czytana dzisiaj coraz powszechniej w postaci e-booków na czytnikach, tabletach, ekranach komputerów, smartfonach, czy też słuchana w samochodowej podróży pozostaje wciąż tą samą w istocie książką.
Życzę Państwu owocnych twórczych obrad. Ustępującemu Zarządowi przekazuję słowa szacunku i uznania za dotychczasową pracę. Nowemu – życzę jak najlepiej.

Z poważaniem
Jerzy Wenderlich
Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej