Związek Literatów Polskich i Wydawnictwo Adam Marszałek zapraszają w dniu 31 marca br. godz. 17.00 na spotkanie z Anatolijem I. Krymem sekretarzem generalnym Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy promujące polskie wydanie dwóch książek pisarza -
1. tom prozy pt. "Opowiadania o żydowskim szczęściu" (przekład: Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska)
2. tom dramatów pt. "Testament cnotliwego rozpustnika" (przekład: Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska, Marek Wawrzkiewicz)
Obie pozycje - nakładem Wydawnictwa "Adam Marszałek".

Spotkanie w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu prowadzi Prezes Zarządu Głównego ZLP - Marek Wawrzkiewicz z udziałem tłumaczki Walentyny Mikołajczyk-Trzcińskiej.
Anatolij Isaakowicz Krym – urodził się w 1946 roku w Winnicy na Ukrainie. W 1974 roku ukończył Instytut Literatury im. Gorkiego w Moskwie i podjął pracę studiu telewizyjnym w Czerniowcach. Jest autorem licznych powieści, nowel i opowiadań (m.in. ”Wybor”, „Granica dożdża”,), a jego dramaty miały ok. 60. premier na scenach teatralnych Ukrainy i Rosji.