Mija dziś trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II – papieża-poety. Mimo upływu czasu ciągle trudno nam o dystans do osoby Karola Wojtyły, tym bardziej do racjonalnej oceny jego literackiej twórczości. Ale czy rzeczywiście musimy nasz stosunek do Jana Pawła II wychłodzić, zracjonalizować, przewartościować? Czy dla katolika to zadanie jest wykonalne?

Trzy lata temu po odejściu Jana Pawła II nastąpił wysyp słabych lotów literackich hołdów złożonych nad Jego grobem. Te - być może bardzo osobiste i szczere teksty - zwykle były też porażająco słabe i podobne do siebie. Nadal trudno pisać o Jego śmierci. Ale warto próbować.