Nagrody imienia wielkiego pisarza, wieloletniego prezesa Związku Literatów Polskich, przyznawane są po raz trzeci. W tym roku za całokształt twórczości nagrodę otrzymuje Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, wybitny poeta i krytyk literacki. Za szczególne zasługi w upowszechnianiu literatury współczesnej nagrodzony został Rafał Skąpski, Dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego i Prezes Polskiej Izby Wydawców Książki.

Nagroda została ustanowiona przez Związek Literatów Polskich, a funduje ją Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Domu Literatury w Warszawie, 28 listopada 2007 roku.