związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 3938

  Prawdziwym okazało się stwierdzenie –„poezja wydaje się mieć rację bytu i to jest dobra wiadomość”, którym podzielił się Zbigniew Gordziej, prezes poznańskiego oddziału ZLP, w słowie wstępnym do almanachu XXXI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego pt. „Między złotem a bielą”. Poznański festiwal udowodnił, że literatura odnajduje swoją tożsamość, nie tylko na kartach książek, ale również, a może przede wszystkim podczas spotkań w słowie – taka myśl była impulsem XXXI MLP, który odbył się w Poznaniu w dniach od 4 do 7 listopada 2008 r.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 3972

  Nagrodę Literacką XXXI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, który odbywał się w Poznaniu i innych miejscowościach Wielkopolski, otrzymał Leszek Żuliński, za tom poezji „Ja, Faust”, Nowy Świat, Warszawa 2008.
  Jury konkursu w uzasadnieniu przyznania Nagrody napisało: „Leszek Żuliński stworzył zbiór wierszy, w którym osiągnął niezwykły balans pomiędzy własnymi doświadczeniami, przywoływanymi zdarzeniami i postaciami, a wielkim, rozrastającym się przez wieki mitem faustycznym.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 5053

  Literackie inicjatywy o charakterze regionalnym są szczególnym przejawem ocalania tradycji piśmienniczych w kulturze Wielkopolski. Dowodem tego był II Śremski Wernisaż Poetycki, który odbył się 29 kwietnia 2008 r. Rangę imprezy podkreślił patronat Burmistrza Śremu i poety, Adama Lewandowskiego. Organizatorami byli: Urząd Miejski oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie. Do zaproszonych poetów należeli: Helena Gordziej, Barbara Tylman, Ryszard Danecki, Ryszard Biberstajn, Zygmunt Dekiert i Dominik Górny. Literaci z poznańskiego oddziału ZLP, z powodzeniem zrealizowali główny cel wyjazdu – popularyzację poezji współczesnej. Potwierdziło to zainteresowanie pisanym słowem przedstawicieli instytucji kulturalnych Śremu, mediów i młodzieży.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 5457

  „Na szczyt się wspina obeliska w powstańczej rogatywce orzeł – podejdź, przeczytaj napis z bliska: o czym marzyli – pojmiesz może...” – ta myśl puentująca wiersz Ryszarda Daneckiego pt. „Kwatera na Junikowie” zapaliła pamięć uczestniczących w spotkaniu z pisarzem. Literat przedstawił wiersze z najnowszego zbioru poezji „Witaj Jasności”. Wieczór autorski odbył się 22 kwietnia br. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Zorganizowało go Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego i Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych. Utwory Daneckiego „wskrzesiły” Wielkopolskie Powstanie za sprawą interpretującego je Romualda Grząślewicza, aktora i dyrektora „Sceny na Piętrze”. Echo „czerniejących w kir nocy dni” rozedrgał grający na fortepianie Mieczysław Urbański.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 6650

  Na zaproszenie prezesa Zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Szczęsnego Wrońskiego w dniach 19 –20 kwietnia 2008 r. gościli w Krakowie trzej członkowie Zarządu Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Celem podstawowym były rozmowy o współpracy między Oddziałami. Określono jej zasady i ustalono przedsięwzięcia literackie, które będą wspólnie realizowane.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 5328

  „Poezja potrafi odnaleźć zagubionego w sobie człowieka” – te słowa były istotą wieczoru autorskiego Heleny Gordziej. Spotkanie odbyło się 14 marca br. w poznańskiej księgarni przy ulicy Ratajczaka 18. Inicjatorem wieczoru była animatorka kultury, Elżbieta Taterczyńska.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 6274

  Biblioteka Raczyńskich i Związek Literatów Polskich zapraszają na spotkanie z WITALIJEM DOBRUSINEM. W. Dobrusin urodził się w roku 1957 w Orenburgu. Jest członkiem Związku Pisarzy Rosji, Związku Dziennikarzy Federacji Rosyjskiej, prezesem niezależnej Telewizji RIO, członkiem Akademii Telewizji Rosyjskiej oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Samarskie Losy”.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 5489

  6 sierpnia 2007 roku minęła 115. rocznica urodzin najwybitniejszej poznańskiej poetki, Kazimiery Iłłakowiczówny. Nie sposób przejść obok tego obojętnie, gdy jedna z ulic naszego miasta nosi Jej imię a dorobek twórczy Iłłakowiczówny to prawdziwe perły literackiej skarbnicy Poznania. A ponadto należała przecież do Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich...

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 5173

  W dniu 17 maja 2007 roku w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król wręczył uznanej poetce Helenie Gordziej Złoty Medal Labor Omnia Vincit – praca wszystko zwycięża. Poznańska literatka należąca do Związku Literatów Polskich otrzymała wyróżnienie za całokształt dorobku literackiego. Ten objawia się 37. książkami poetyckimi i prozatorskimi. Laudację wygłosił wiceprezes Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu Paweł Kuszczyński, który uznał Helenę Gordziej za najwybitniejszą żyjącą polską poetkę nurtu autentystycznego.

Strona 8 z 8