Na zaproszenie prezesa Zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Szczęsnego Wrońskiego w dniach 19 –20 kwietnia 2008 r. gościli w Krakowie trzej członkowie Zarządu Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Celem podstawowym były rozmowy o współpracy między Oddziałami. Określono jej zasady i ustalono przedsięwzięcia literackie, które będą wspólnie realizowane.

W galerii KOCIOŁ, prowadzonej przez Lidię Żukowską, odbyło się spotkanie z poezją przybyłych gości: Zdzisławy Jaskulskiej Kaczmarek, Marii Magdaleny Pocgaj i Pawła Kuszczyńskiego, wiceprezesa Zarządu PO ZLP. Był to wieczór przyjaznego, poetyckiego dialogu, albowiem po prezentacji zaproszonych autorów nastąpiły spontaniczne poetyckie odpowiedzi gospodarzy spotkania. Wiceprezes Zarządu Głównego ZLP Jacek Kajtoch w swoim komentarzu podkreślił znaczenie tego organizacyjnego i literackiego zdarzenia zainicjowanego przez prezesów oddziałów, Szczęsnego Wrońskiego i Zbigniewa Gordzieja.