Nagrodę Literacką XXXI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, który odbywał się w Poznaniu i innych miejscowościach Wielkopolski, otrzymał Leszek Żuliński, za tom poezji „Ja, Faust”, Nowy Świat, Warszawa 2008.
Jury konkursu w uzasadnieniu przyznania Nagrody napisało: „Leszek Żuliński stworzył zbiór wierszy, w którym osiągnął niezwykły balans pomiędzy własnymi doświadczeniami, przywoływanymi zdarzeniami i postaciami, a wielkim, rozrastającym się przez wieki mitem faustycznym.

To trudne zadanie poetyckie okazało się ze wszech miar udane, bo ta książka należy bez wątpienia do najważniejszych osiągnięć liryki polskiej w ostatnich latach. Marzenie o nieśmiertelności i wiecznej młodości i próba wyjścia naprzeciw siłom niewyobrażalnym, zajmowały tak wielkich pisarzy jak Goethe, Marlowe, Mann, Mickiewicz i stały się też kanwą wielu utworów muzycznych, dzieł malarskich i scenicznych. To raczej utrudnienie, które wkalkulował w swoją próbę odważny autor. Tak powstał zbiór, który można czytać na różne sposoby i znajdować w nim stale nowe treści. To jakby wykład starzejącego się poety na temat świata i ludzkości, a nade wszystko próba przekazania prawd uniwersalnych, wobec których zawsze staje byt. Tom Żulińskiego rodzi liczne pytania, skłania do zastanowienia nad szczegółem, ornamentem chwili i nad wielkimi pytaniami egzystencji. To są wiersze, w których skrapla się mądrość filozoficzna i alchemiczna – utwory, które długo pozostają w pamięci i wracają wielokrotnie jak echo dalekiego wołania, jak echo wieków, które odeszły i dopełniły przeznaczenia wielu poszukiwaczy kamienia filozoficznego. Pytania o zagadkę miłości i samotności zawsze pozostają w zawieszeniu, bez odpowiedzi, a odważni mędrcy kończą jak historyczny Faust. Chodzi jednak o takie zadawanie pytań, jak w nagrodzonej książce i takie formułowanie sentencji lirycznych by czytelnik mógł swobodnie wędrować za średniowiecza do współczesności i z ułudy do ułudy."