związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłony: 8290

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem festiwalu poetyckiego odbywającego się w Poznaniu i Wielkopolsce w dn. 3-6 listopada 2009 r. Organizatorem Festiwalu jest Oddział Poznański Związku Literatów Polskich, współorganizatorami Urząd Miasta Poznania, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, PKO S.A. Bank Polski, Bank Zachodni WBK, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz szkoły, biblioteki, ośrodki kultury. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego jest Prezes Oddziału Poznańskiego ZLP Zbigniew Gordziej.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłony: 8117

  Fundacja Literacka w Poznaniu, „Nasz Klub” - Centrum Artystyczne ISKRA oraz Sekcja Historii Farmacji Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, przy współpracy Urzędu Miasta Poznania, ogłaszają: V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Łucji Danielewskiej (1932-2004) Temat piątej edycji Konkursu brzmi: „Ulotność”

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłony: 3106

  W ramach XXXII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, który odbędzie się w Poznaniu, Lesznie i innych miejscowościach Wielkopolski w dniach 3 – 6 listopada 2009 roku, zostanie przyznana Nagroda Literacka XXXII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego za książkę poetycką w języku polskim, wydaną w roku 2009 (książki będące wyborem wierszy, nie będą uwzględniane).

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłony: 5350

  Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich i Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu w ramach cyklu "Z Wielkopolską Muzą na Ty" zapraszają na spotkanie autorskie Urszuli Zybury zatytułowane "Nieuleczalnie żywa" które odbędzie się 1 czerwca 2009 r. (poniedziałek), godz. 16.30 w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, Plac Wolności 19.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłony: 7251

  Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich zaprasza 16 kwietnia 2009 r., o godzinie 18.00 do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (Sala nr 5 na I piętrze), na spotkanie związane z pierwszym dniem wydania kolejnego tomu aforyzmów Ryszarda Podlewskiego - z okazji 55 rocznicy jego debiutu w "Głosie Wielkopolskim".

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłony: 3187

  Serdecznie gratuluję dokonań na rzecz regionu wielkopolskiego i całej Polski – powiedział wojewoda wielkopolski, Piotr Florek, który 19 lutego 2009 r. powitał zgromadzonych gości w Sali Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uroczystość miała na celu przyznanie wyróżnień i odznaczeń osobom wyróżniającym się wytrwałością w spełnianiu zawodowych obowiązków.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłony: 8095

  Oddział Wielkopolski Związku Literatów Polskich oraz Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu rozpoczynają w bieżącym roku cykl spotkań autorskich - będących rodzajem benefisów pod wspólną nazwą: Z WIELKOPOLSKA MUZĄ NA TY
  Patronat medialny nad wszystkimi imprezami przyjęła Regionalna Telewizja w Poznaniu, a także inne poznańskie Media.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłony: 4115

  3 stycznia 2009 roku w Poznaniu zmarł znakomity i uznany poeta Wincenty Różański, członek poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich.
  Urodził się 12 lipca 1938 r. w Mosinie koło Poznania. Ukończył technikum księgarskie,dwukrotnie rozpoczynał i przerywał studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Należał do grupy poetyckiej „Wiatraki”. Debiutował na łamach "Głosu Wielkopolskiego" w 1963 r. w zbiorowej Kolumnie Młodych poetów poznańskich wierszem "Bohema". Działa w klubach studenckich Od Nowa i Akumulatory. Publikował swoje wiersze mi.n. w "Twórczości", "Literaturze", "Nurcie", "Czasie Kultury", "Toposie", "Gazecie Malarzy i Poetów".

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłony: 3334

  Prawdziwym okazało się stwierdzenie –„poezja wydaje się mieć rację bytu i to jest dobra wiadomość”, którym podzielił się Zbigniew Gordziej, prezes poznańskiego oddziału ZLP, w słowie wstępnym do almanachu XXXI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego pt. „Między złotem a bielą”. Poznański festiwal udowodnił, że literatura odnajduje swoją tożsamość, nie tylko na kartach książek, ale również, a może przede wszystkim podczas spotkań w słowie – taka myśl była impulsem XXXI MLP, który odbył się w Poznaniu w dniach od 4 do 7 listopada 2008 r.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłony: 3356

  Nagrodę Literacką XXXI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, który odbywał się w Poznaniu i innych miejscowościach Wielkopolski, otrzymał Leszek Żuliński, za tom poezji „Ja, Faust”, Nowy Świat, Warszawa 2008.
  Jury konkursu w uzasadnieniu przyznania Nagrody napisało: „Leszek Żuliński stworzył zbiór wierszy, w którym osiągnął niezwykły balans pomiędzy własnymi doświadczeniami, przywoływanymi zdarzeniami i postaciami, a wielkim, rozrastającym się przez wieki mitem faustycznym.

Strona 7 z 8