Oddział Wielkopolski Związku Literatów Polskich oraz Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu rozpoczynają w bieżącym roku cykl spotkań autorskich - będących rodzajem benefisów pod wspólną nazwą: Z WIELKOPOLSKA MUZĄ NA TY
Patronat medialny nad wszystkimi imprezami przyjęła Regionalna Telewizja w Poznaniu, a także inne poznańskie Media.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 26 marca 2009 r.o godz. 18-tej zatytułowane:
DANUTA-POEZJA-MUZYKA I BARW FINEZJA
Spotkanie poświęcone jubileuszowi twórczości poetyckiej Danuty Bartosz.
W programie:
- Poezja - utwory Danuty Bartosz oraz fraszki, wiersze, aforyzmy, limeryki Lecha Konopińskiego, Ryszarda Podlewskiego, Niny Szmyt, Urszuli Zybury, Anny Elżbiety Zalewskiej i innych członków Oddziału Wielkopolskiego Związku Literatów Polskich
- Muzyka - Janusz Muraszko: pianista, aranżer i akompaniator Marek Czajka, tenor - solista Teatru Muzycznego w Poznaniu
- Malarstwo - wernisaż Żanety Jankiewicz
- Muzyka - Janusz Muraszko: pianista, aranżer i akompaniator Marek Czajka, tenor - solista Teatru Muzycznego w Poznaniu
- Malarstwo - wernisaż Żanety Jankiewicz