Dziś nad ranem zmarł polski pisarz greckiego pochodzenia. Wybitny poeta i tłumacz literatury nowogreckiej i klasycznej na język polski oraz polskiej na język grecki oraz prozaik. Członek Związku Literatów Polskich.
Nikos Chadzinikolau urodził się 1 października 1935 roku w Trifilli w Gracji. Do Polski przybył w 1950 r. w wieku piętnastu lat. Ukończył polską filologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W 1958 roku debiutował na łamach "Tygodnika Zachodniego" (Poznań).

Opublikował ponad 100 książek, w tym przeszło 35 tomów poezji (m.in. Barwy czasu, Exodus, Słoneczny żal, Bez maski, W magii światła, Galop światła (2000), Aforyzmy i Haiku (2 wyd.), dwie powieści, Literaturę nowogrecką 1453-1983 (PWN 1986, praca naukowa, pierwsza historia literatury greckiej w dziejach Polski), Mity greckie (3 wyd.). Inicjator i redaktor Białej i Kolorowej Serii Poetyckiej (210 tomów poezji polskiej i obcej), inicjator i organizator Międzynarodowych Listopadów Poetyckich, inicjator i współorganizator Międzynarodowych Festiwali Poetyckich w Grecji (Chalkida-Eubea), opiekun młodych poetów. Honorowy obywatel miasta Chalkida (Grecja 2002), Poznania, Leszna, Gniezna, Piły, Konina). W 1970 roku otrzymał nagrodę miasta Poznania.
Laureat nagrody Ministra Kultury, im. J. Kasprowicza, im. Wł. Reymonta, im. Bohaterów Warszawy, Ministra Oświaty, Funduszu Literatury, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2002), Zasłużony dla Kultury Polskiej, Złoty Medal Aleksandra Wielkiego, Złotą Lirę Orfeusza, Laur Akropolu. W 1997 roku przez International Biographical Center of Cambridge został Międzynarodowym Człowiekiem Roku. W 2000 otrzymał Order Uśmiechu (UNICEF). W lutym 2002 uhonorowany jako pierwszy pisarz polski Złotym Medalem Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej w Miami (USA) za promowanie kultury polskiej w Grecji i greckiej w Polsce. Założył Towarzystwo Przyjaźni Grecko-Polskiej i Polsko-Greckiej, promował również wokalistów Paulosa Raptisa i Eleni, był konsultantem opery M.Theodorakisa Elektra oraz musicali Zorba. Promuje polskie zespoły folklorystyczne w Grecji. Z wielkim powodzeniem wydał w Grecji Baśnie polskie oraz wybory poezji noblistów - W. Szymborskiej i Cz. Miłosza. Na język polski przełożył m.in. światowy bestseller Nikosa Kazantzakisa Grek Zorba (8 wyd.), Bajki Ezopa (2 wyd.), Aforyzmy Greków (3 wyd.), Erotyki Safony (3 wyd.), dramaty Sofoklesa - Antygonę (5 wyd.), Elektrę i Króla Edypa (3 wyd.).
„Tak jak my daliśmy Anglii Conrada, jak Anglia dała Grecji Byrona, tak Grecja dała Polsce Nikosa Chadzinikolau” - (Leszek Żuliński).