Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem festiwalu poetyckiego odbywającego się w Poznaniu i Wielkopolsce w dn. 3-6 listopada 2009 r. Organizatorem Festiwalu jest Oddział Poznański Związku Literatów Polskich, współorganizatorami Urząd Miasta Poznania, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, PKO S.A. Bank Polski, Bank Zachodni WBK, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz szkoły, biblioteki, ośrodki kultury. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego jest Prezes Oddziału Poznańskiego ZLP Zbigniew Gordziej.

PROGRAM XXXII MIĘDZYNARODOWEGO LISTOPADA POETYCKIEGO
3-6 listopada 2009
3.11.2009 (wtorek) Poznań
godz. 17.00 Warsztaty literackie i Turniej Jednego Wiersza – dla autorów przed debiutem książkowym (LO nr 2, ul. Matejki)
4.11.2009 (środa) Poznań
godz. 9.00 Inauguracja (Aula Lubrańskiego UAM, ul. Wieniawskiego 1) – otwarcie Festiwalu, referat Józefa Barana: Poezja i empatia, przyznanie Nagrody Literackiej XXXII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, ogłoszenie werdyktu jury konkursu o Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny, Maraton Poetycki, kiermasz książek
godz. 13.00 Lekcje poetyckie w poznańskich szkołach
godz. 13.00 Spotkanie z Wojciechem Siemionem w ODK „Pod Lipami”
godz.15.00 Wręczenie nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny (Muzeum Pracownia, ul. Gajowa 4)
godz. 18.00 Zwiedzanie klasztoru O.O. Benedyktynów w Lubiniu i Biesiada Literacka w Zespole Szkół w Lubiniu
5.11.2009 (czwartek) Miejscowości Wielkopolski
godz. 11.00 Lekcje poetyckie w szkołach Leszna, Konina, Śremu, Grodziska Wlkp., Nowego Tomyśla, Lubonia, Tarnowa Podgórnego, Kościana, Pniew, Dopiewa, Buku, Swarzędza i Czempinia
godz. 17.00 Wieczór poezji śpiewanej w wykonaniu artysty z Białorusi – Eduarda Akulina – „Markietanka”, ul. Niezłomnych 1
godz. 19.00 Spotkanie poetów u Aleksandra Tecława – „Markietanka”, ul. Niezłomnych 1 (impreza zamknięta)
6.11.2009 (piątek) Poznań
godz. 10.00 Spacer poetów po Ostrowie Tumskim

Współorganizatorzy:
Urząd Miasta Poznania
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
PKO S.A. Bank Polski
Bank Zachodni WBK
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Zbigniew Gordziej
Biuro Festiwalu:
ZLP ul. Noskowskiego 24, 61-705
tel. 61-85-29-931