związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 3255

  Podzielić się światem

  Na zakończenie 5-letniej działalności Wielkopolskiego Oddziału ZLP (oddział istniał w latach 2005-2010, od 2011 roku jego członkowie współtworzą Oddział Poznański ZLP) ukazała się antologia "Podzielić się światem" opracowana przez Danutę Bartosz. Prezentujemy słowo wstępne Anny Elżbiety Zalewskiej: Literatura piękna towarzyszy nam przez całe życie, kształtuje naszą wrażliwość, wyraża i nazy­wa uczucia, dążenia, pobudza wyobraźnię. Sięga­my po nią zwłaszcza wtedy, gdy chcemy świadomie wniknąć w sferę własnych uczuć, pogłębić je, zna­leźć ich wykładnik. Z tą myślą ludzie pióra tworzyli i tworzą mimo tego, że już tyle napisano. Ogarnąć i zrozumieć współczesną literaturę polską, zwłaszcza poezję, nie jest łatwo. Poezja współczesna coraz bardziej refleksyjna i filozoficz­na, wymaga skupienia i uważnej lektury. Wyda­wane tomiki wierszy nie zawsze są osiągalne ze względu na niewielkie nakłady i utrudniony dostęp autorów oraz wydawców do rynku księgarskiego. I oto ukazuje się antologia, niewielka, skromna, jedna z wielu. Prezentuje mały fragment twórczości literackiej poetów i prozaików skupionych w Wielko­polskim Oddziale Związku Literatów Polskich.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 2553

  Paweł Kuszczyński (Fot. Zdzisława Jaskulska-Kaczmarek)

  POZNAŃ. Paweł Kuszczyński - poeta, Prezes Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich otrzymał medal Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Maria Magdalena Pocgaj o Pawle Kuszczyńskim: Dzielimy dziś wielką radość z poetą, krytykiem literackim, prezesem Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu i naszym przyjacielem, Pawłem Kuszczyńskim, z okazji wręczenia mu medalu „Zasłużony Kulturze Polskiej Gloria Artis”. Spotkanie to jednocześnie ma charakter inaugurujący obchody 90 - lecia istnienia w Poznaniu Naszego Oddziału.
  W kilku zdaniach pod adresem Beneficjenta spróbuję odnieść się do specyficznej materii, jaką jest SŁOWO, dla poety najważniejsze, będące bowiem swoistym narzędziem, którym posługuje się, by wykuć dzieło. A posłużę się cytatami z Jego wierszy, określeniami, jakich sam użył w swoich twórczych analizach, dociekaniach i rozważaniach, tak charakterystycznych dla jego poetyckiego warsztatu.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 3071

  Z Wielkopolską Muzą na Ty - 2010

  Anna Elżbieta Zalewska - b. Prezes Oddziału Wielkopolskiego Związku Literatów Polskich relacjonuje imprezy z cyklu "Z Wielkopolską Muzą na Ty", które odbyły się w 2010 r.. Oddział Wielkopolski ZLP przestał istnieć w 2011 r. a jego członkowie przystąpili do Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich (przyp. red.).

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 2670

  Gdy mówisz: jesteś moim majem
  słońce się budzi w mojej duszy...
  i biegną do mnie stokrotki marzeń uskrzydlone... (Teresa Januchta)

  17 lutego – jeszcze w atmosferze walentynkowej – na gościnnej „stokrotkowej łące” sali Domu Kultury „Krąg” odbyło się spotkanie poświęcone poezji miłosnej płynącej z serc poetów do ponad 100-osobowego audytorium. Podczas poetyckiej biesiady, której główną postacią był Krzyś Galas – jubilat obchodzący urodziny 14 lutego, jak z dzbana wylewał się strumień miłości. Piosenka poetycka w wykonaniu duetu Aliny i Krzysia Galasów, recytacja wierszy miłosnych przez dziesięciu poetów z naszego oddziału oraz galeria obrazów grupy artystycznej „Kramry”, prowadzonej przez prof. Stefana Kramera – nadały biesiadzie szczególnego wymiaru.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 3219

  Paweł Kuszczyński

  W dniu 27 stycznia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich – drugiego ex aequo z oddziałem krakowskim pod względem liczby członków, która od 1.01.2011 wynosi 61. Podsumowując kończącą się kadencję, dotychczasowy prezes, Zbigniew Gordziej, podkreślił wkład pracy i wysiłki zarządu oraz niektórych członków oddziału, dzięki którym udało się zrealizować podjęte plany, a ponadto doprowadzić do przejścia członków oddziału wielkopolskiego do macierzystego oddziału poznańskiego. To była bardzo trudna, ale jakże owocna kadencja. Niestety, Zbigniew Gordziej, z przyczyn osobistych i rodzinnych, zmuszony był zrezygnować z kandydowania na kolejną kadencję. Zebrani podziękowali mu kwiatami i owacją na stojąco.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 2461

  Maria Magdalena Pocgaj

  Z dniem 27 stycznia 2011 roku w historii Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich otworzyła się nowa karta. Oby udało się nam zapisać ją jak najpiękniej, w nawiązaniu do wypracowanego przez b. Prezesa Zarządu, Zbyszka Gordzieja, stylu działania, którego najistotniejszą cechą była troska o sprawy wszystkich literatów zrzeszonych w Poznańskim Oddziale ZLP. Dobrze nam się razem pracowało, w atmosferze przyjaźni, czystych i szczerych wzajemnych relacji i zrozumienia. Antoine de Saint’ Exupery pisał: „Kochać, to patrzeć w tym samym kierunku”. Parafrazując tę myśl, podążaliśmy – jako Zarząd – w tę samą stronę, bo świetnego mieliśmy w Zbyszku przewodnika.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 2491

  Zbigniew Gordziej

  Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu wchodzi w rok 2011 wzmocniony poprzez przynależność do naszej struktury 16. członków Związku Literatów Polskich Oddział Wielkopolski. Z dniem 1 stycznia członkami poznańskiej struktury ZLP zostali: Danuta Bartosz, Ryszard Ćwirlej, Krzysztof Lis, Stanisława Łowińska, Bogumiła Kosman, Marceli Kosman, Aleksandra Mierzyńska, Ryszard Podlewski, Józef Swędrowski, Nina Szmyt, Łukasz Wierzbicki, Marek Zgaiński, Urszula Zybura, Lech Konopiński, Tomasz Wincenty Rzepa, Anna Elżbieta Zalewska. Taką sytuację należy uznać za niezwykle cenną dla całego środowiska ZLP, a także dla kultury regionu Wielkopolska.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 3284

  Danuta Perier-Berska

  Jechałam do Poznania na XXXIII Międzynarodowy Listopad Poetycki zaproszona przez Poznański Oddział Związku Literatów Polskich. Pociąg sunął po szynach, obserwacja jesiennego krajobrazu zajmowała mnie bez reszty. Chmury gnały przed siebie ścigając się z oknem pociągu, zachodzące za drzewami słońce migało resztkami złocieni i brązów. Rozmyślałam, jak cudownie jest być poetą. W myślach układałam zdania, w oczach tworzyły się obrazy, a potem wszystko rozsypywało się jak ziarenka piasku, ginęło, a może właśnie znajdowało miejsce w zakamarkach podświadomości, aby tam przeleżakować, dojrzeć do stosownej chwili i urodzić się na nowo jako wiersz. Na miejsce przyjechałam wieczorem. Dworzec w Poznaniu taki sam jak przed dwoma laty .Taksówka zawiozła mnie do hotelu „Jowita”. Pierwsze powitania koleżanek i kolegów, rozmowy i czas na sen.

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 3713

  Program XXXIII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego

  2.11.2010 (wtorek) Poznań godz. 17.00 Warsztaty literackie i Turniej Jednego Wiersza – dla autorów przed debiutem książkowym (II LO, ul. Matejki 8/10)

  • Kategoria: Poznań
  • Odsłon: 2036

  Jubileusz debiutu poetyckiego Anny Elżbiety Zalewskiej

  ... tak, bez krztyny przesady, można nazwać jubileusz debiutu poetyckiego Anny Elżbiety Zalewskiej, który w ramach cyklu „Z Wielkopolską Muzą na Ty” odbył się w czwartek, 17 czerwca 2010 roku, w literackim sercu miasta, w poznańskiej Bibliotece Raczyńskich przy placu Wolności.

Strona 5 z 8