Z Wielkopolską Muzą na Ty - 2010

Anna Elżbieta Zalewska - b. Prezes Oddziału Wielkopolskiego Związku Literatów Polskich relacjonuje imprezy z cyklu "Z Wielkopolską Muzą na Ty", które odbyły się w 2010 r.. Oddział Wielkopolski ZLP przestał istnieć w 2011 r. a jego członkowie przystąpili do Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich (przyp. red.).

Muzy, nadobne Muzy, próżno was pożąda
Oglądać człek zawisny; kto was nie ogląda,
Nigdy ozdobnym, zawsze wzgardzonym być musi,
Kto was zazna, kto darów waszych raz zakusi:
Najszczęśliwszy, kto z wami do śmierci wiek trawi...
Szymon Szymonowic: Sielanki

Z Wielkopolską Muzą na Ty – to motyw przewodni programu działania Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich w minionym, 2010 roku. Ideą tego programu było promowanie i upowszechnianie dorobku literackiego członków Oddziału w Poznaniu oraz Wielkopolsce.
Nowym zjawiskiem artystycznym wielu imprez literackich stały się mini koncerty wokalne i instrumentalne oraz wystawy plastyczne. Prezentacje twórczości literackiej, szczególnie poezji lirycznej z nastrojową muzyką i śpiewem, na tle pięknych obrazów i rzeźb zyskały wielkie uznanie licznie gromadzących się uczestników imprez. Były to autentyczne wielkopolskie wydarzenia kulturalno-artystyczne.
Szczególną rangę nadano jubileuszowym spotkaniom autorskim członków Oddziału:
• 70.lecie urodzin prof. Marcelego Kosmana w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza z udziałem znanych i cenionych historyków, wychowanków Jubilata, literatów. Spotkanie historyczno-literackie uświetniła wystawa rzeźb Kazimierza Rafalika oraz oprawa muzyczna Przemysława Wojciechowskiego. Dostojnego Jubilata uhonorowano pamiątkową statuetką Prezydenta Miasta Poznania w dowód uznania za dorobek naukowy i literacki oraz listami gratulacyjnymi.
• 30.lecie debiutu literackiego Anny Elżbiety Zalewskiej z promocją dwujęzycznego zbioru poezji „Uliczki marzeń”, wydanego wspólnie z niemiecką poetką Barbarą Erdmann; oprawa muzyczna kapeli „Dębowiacy” z Kujaw oraz plastyczna – malarstwo Henryka Gutowskiego. Jubilatce wręczono srebrny medal „Labor Omnia Vincit”.
• 35.lecie debiutu literackiego Stanisławy Łowińskiej; Jubilatkę wyróżniono Odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.
• Benefis Niny Szmyt z prezentacją bibliofilskich wydań tomików wierszy oraz oprawą muzyczną Waldemara Abucewicza.
W tym interesującym, bogatym i wszechstronnym artystycznie programie, wspartym finansowo przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania uczestniczyli pozostali członkowie Wielkopolskiego Oddziału ZLP oraz zaproszeni goście:
• Lech Konopiński – promocja książki „Książę Lech druhów trzech” ze słowem wstępnym prof. Marcelego Kosmana;
• Miłosz Kamil Manasterski (gościnnie z Warszawy, Wielkopolanin z pochodzenia) – barwna relacja z podróży po Chinach wzbogacona egzotycznymi filmami z promocją tomiku poezji „Złote i czerwone”;
• Wincenty Tomasz Rzepa – spotkanie autorskie w „Piwnicy Duchowej” u Karmelitów Bosych w Poznaniu;
• Ryszard Ćwirlej – promocja książki kryminalnej „Ręczna robota”;
• Urszula Zybura – spotkanie z młodzieżą pod hasłem „Bóg jest miłościa, a ty?”, połączone z promocją książek Autorki;
• Krzysztof Lis – spotkanie z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzępowie;
• Danuta Bartosz – spotkanie autorskie „Oddech jedności” w Domu Kultury „Dąbrówka”;
• Józef Swędrowski - spotkanie literacko-muzyczne z młodzieżą szkolną w Gizałkach z udziałem duetu wokalno-instrumentalnego Patrycji i Piotra Nowaków;
• „Aforystykon” – recital słowno-muzyczny aforystów: Lecha Konopińskiego, Ryszarda Podlewskiego, Urszuli Zybury i barda Marka Zgaińskiego;
• Łukasz Wierzbicki – spotkanie autorskie z promocją książek dla młodzieży „Dziadek i niedźwiadek”, „Afryka Kazika”;
• Barbara Erdmann(niemiecka autorka, poetka, muzyk) – wieczór poetycko-muzyczny z udziałem wybitnej wokalistki Grażyny Kruk i pianistki Lidii Łopacińskiej-Giersz;
• Gitta Rutledge (kandydatka do ZLP) – promocja lirycznego tomu poezji „Fascynacje”, połączona z koncertem skrzypcowym Anny Maleszy.
Artystyczne doznania uczestników spotkań z „Muzami” podnosiły nastrojowe wnętrza Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, miejsca większości organizowanych imprez literackich.
Współpraca Oddziału z Radiem Emaus zaowocowała opracowaniem i emisją audycji literackich w reżyserii Małgorzaty Jańczak:
• Tridum Paschalne – poezja Danuty Bartosz;
• „Zwierzyniec” – poezja satyryczna Macieja Suszka;
• „Abecadło” – twórczość literacka Urszuli Zybury;
• „Lednickie rozmowy” Stanisławy Łowińskiej (o poezji młodych literatów)
• „Aforyzmy” Ryszarda Podlewskiego.
Członkowie Oddziału: Danuta Bartosz, Lech Konopiński, Stanisława Łowińska, Nina Szmyt, Anna Elżbieta Zalewska, Urszula Zybura aktywnie uczestniczyli w prowadzeniu warsztatów literackich dla młodych, początkujących, uzdolnionych poetów z Poznania i Wielkopolski.
Nie zapomniano o zasłużonych członkach-seniorach naszego Oddziału, udzielając im niezbędnej pomocy socjalnej, utrzymując stałe kontakty osobiste i telefoniczne.
Miniony rok, ostatni w krótkiej historii Wielkopolskiego Oddziału ZLP, bogaty w znaczące wydarzenia literacko-artystyczne pozostanie na długo w pamięci licznych sympatyków.