Zbigniew Gordziej

Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu wchodzi w rok 2011 wzmocniony poprzez przynależność do naszej struktury 16. członków Związku Literatów Polskich Oddział Wielkopolski. Z dniem 1 stycznia członkami poznańskiej struktury ZLP zostali: Danuta Bartosz, Ryszard Ćwirlej, Krzysztof Lis, Stanisława Łowińska, Bogumiła Kosman, Marceli Kosman, Aleksandra Mierzyńska, Ryszard Podlewski, Józef Swędrowski, Nina Szmyt, Łukasz Wierzbicki, Marek Zgaiński, Urszula Zybura, Lech Konopiński, Tomasz Wincenty Rzepa, Anna Elżbieta Zalewska. Taką sytuację należy uznać za niezwykle cenną dla całego środowiska ZLP, a także dla kultury regionu Wielkopolska.

Literaci dwóch oddziałów udowodnili, że dobrze rozumieją realia funkcjonowania całego związku, pokazali, iż dla dobra wielkopolskiej kultury potrafią zapomnieć o organizacyjnych ambicjach, że są ponad strukturalnym podziałem dokonanym kilka lat temu. Droga do pojednania nie była łatwa. Trzeba było czasu, aby dojrzeć do decyzji jednoczącej, trzeba było wzajemnych ustępstw i odnalezienia konstruktywnej drogi mającej prowadzić ku lepszemu. Teraz będzie można w większym stopniu być skutecznym w podejmowaniu nowych wyzwań. Pozostaje wierzyć, że osoby i instytucje mające w zakresie swoich obowiązków zadania związane z funkcjonowaniem kultury zauważą fakt pojednania literatów skupionych już tylko w jednym oddziale i zechcą konkretnymi decyzjami będącymi w ich gestii wspomagać poznański oddział ZLP, którego 61. członków chce dobrze służyć Poznaniowi i innym miejscowościom Wielkopolski.
Na 90-lecie istnienia związku sprawiliśmy sobie najcenniejszy prezent – znowu jesteśmy razem.