W dniu 17 maja 2007 roku w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król wręczył uznanej poetce Helenie Gordziej Złoty Medal Labor Omnia Vincit – praca wszystko zwycięża. Poznańska literatka należąca do Związku Literatów Polskich otrzymała wyróżnienie za całokształt dorobku literackiego. Ten objawia się 37. książkami poetyckimi i prozatorskimi. Laudację wygłosił wiceprezes Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu Paweł Kuszczyński, który uznał Helenę Gordziej za najwybitniejszą żyjącą polską poetkę nurtu autentystycznego.

Po odebraniu medalu Helena Gordziej prezentowała wiersze przez nią napisane i mówiła o swojej poetyckiej drodze. Kiedy skończyła dzielić się utworami, z dużym zaangażowaniem emocjonalnym odpowiadała na pytania zadawane przez osoby przybyłe na uroczystość. Głos zabrała także prof. Barbara Kasprzakowa, która zwróciła uwagę na bardzo dobry odbiór twórczości Heleny Gordziej zarówno wśród studentów, jak i uczniów gimnazjalnych. Bukiety kwiatów wręczonych literatce, zajęły sporą część długiego stołu i zaświadczały o szacunku, jakim ona cieszy się wśród czytelników.