Biblioteka Raczyńskich i Związek Literatów Polskich zapraszają na spotkanie z WITALIJEM DOBRUSINEM. W. Dobrusin urodził się w roku 1957 w Orenburgu. Jest członkiem Związku Pisarzy Rosji, Związku Dziennikarzy Federacji Rosyjskiej, prezesem niezależnej Telewizji RIO, członkiem Akademii Telewizji Rosyjskiej oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Samarskie Losy”.

Opublikował m. in. Niezwykle popularne książki – Spalone listy i Skradzione gwiazdy. Za swoją twórczość otrzymywał prestiżowe nagrody – w tym dwukrotnie Nagrodę Związku Dziennikarzy Rosji (1998 i 2005). Jest laureatem Grand Prix V Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych za dzieło „Pasje według Świętego Włodzimierza” o Włodzimierzu Wysockim (2007).
Spotkanie odbędzie się w czwartek 24 stycznia 2008 roku o godz. 18.00 w gmachu głównym Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, pl. Wolności 19. Poprowadzi je RYSZARD DANECKI.