związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 914

  Zarząd Główny

  Krakowskie Przedmieście 87/89, 00-079 Warszawa
  tel. 826 57 85, tel./fax 828 39 19
  Warszawa, 20. 11. 2018

  Szanowny Pan
  dr Adam Struzik
  Marszałek Mazowsza

  Poczuwam się do miłego obowiązku złożenia Panu serdecznych gratulacji z powodu kolejnego wyboru na funkcję Marszałka Województwa Mazowieckiego.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 3795

  Często kontaktują się Państwo z nami z pytaniem, jak zostać członkiem naszej organizacji. Wiąże się to oczywiście z faktem, że nikt nie czyta Statutu Związku Literatów Polskich. Zalecamy zatem zapoznanie się z jego treścią, gdyż w nim między innymi podane są konkretne informacje, dotyczące starania się o członkostwo, a mianowicie w III części statutu (Członkowie związku, ich prawa i obowiązki, od § 12 do § 15).

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 30129

  Chociaż dość bogata jest oferta kulturalna w naszym kraju, to jednak z jakiegoś powodu literatura w niej ma śladowe znaczenie, lub po prostu żadne. Aby poświęcić jej odrobinę uwagi w 2015 roku rozpoczęliśmy realizowanie ambitnego i unikatowego projektu. I i II Międzynarodowe Warsztaty Literackie dzięki hojności władz Miast Rzeszowa i Brzozowa oraz sponsorów z Podkarpacia przeprowadziliśmy w Rymanowie – Jaś Wędrowniczek oraz w Górkach k/Brzozowa – Gospodarstwo Agroturystyczne Na Równiach. Z uwagi na niskie koszty przedsięwzięcia, mieliśmy nadzieję na cykliczność MWL, niemniej jednak zabrakło ludzi dobrej woli, a co za tym idzie środków na prowadzenie kolejnych. W sukurs przyszedł nam Ksiądz Proboszcz Włodzimierz Czarnomski z Jońca. Zaproponował wystawienie naszych prac na sztalugach na placu przy parafii św. Ludwika w Jońcu. Trwająca trzy miesiące ekspozycja poezji cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Jońca, a występ uczestników MWL na scenie podczas festynu w 2017 roku pozwolił na zapoznanie czytelników z tworzoną przez nas literaturą. Wójt gminy Marek Czerniakowski przyjął literatów serdecznie w swoich progach i podsycił zapał na zorganizowanie kolejnych MWL na terenie gminy.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 3026

  16 maja 2015 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich, który wybrał nowe władze Zarządu Głównego. Poniżej przedstawiamy skład Prezydium Z…G, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Gratulujemy nowo wybranym członkom ZLP do władz, życząc sukcesów oraz wytrwałości w działalności na rzecz naszych Koleżanek i Kolegów, a także dla dobra kultury i literatury. Poniżej aktualny stan:

  Prezydium ZG ZLP:

  1. Marek Wawrzkiewicz – prezes
  2. Zbigniew Milewski – wiceprezes
  3. Grzegorz Wiśniewski – wiceprezes
  4. Andrzej Żor – wiceprezes
  5. Jan Cichocki– sekretarz generalny
  6. Andrzej Gnarowski – skarbnik
  7. Kazimierz Burnat – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
  8. Aldona Borowicz – członek prezydium
  9. Stefan Jurkowski – członek prezydium

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 7200

  Pół roku trwało odzyskiwanie i budowanie na nowo naszej strony internetowej, ale wreszcie się udało: strona odżyła! Tylko od nas wszystkich zależy teraz czy będzie spełniała właściwe jej funkcje, czy będzie naszą trybuną i żywa kroniką działań Związku, i czy zyska popularność i uznanie czytelników.
  Nie do końca, ale jednak stopniowo, niemal niepostrzeżenie, kultura polska staje się policentryczna. Wprawdzie najgłośniejsze medialnie, może nawet największe imprezy i wydarzenia odbywają się w stolicy, ale na tzw. prowincji dzieją się rzeczy nie mniej ważne, może nawet ważniejsze dla upowszechniania kultury. Łatwiej tam o publiczność i jest ona z reguły bardziej chłonna i bardziej wdzięczna. Częstotliwość i jakość imprez jest niejako niezależna od środków przeznaczanych na kulturę, które – wszystko jedno w jakim regionie i systemie – zawsze są zbyt skąpe. To, że jednak coś się dzieje, zawdzięczamy przede wszystkim ludziom, działaczom kultury.
  Pochlebiamy sobie, że nasz Związek jest jedną z wielu organizacji, które wzbogacają polska kulturę o cenne, choć niekiedy mało widoczne inicjatywy. Niemal wszystkie z 20 naszych oddziałów terenowych może się pochwalić sporymi osiągnięciami w tej mierze. Ale zbyt mało o tym wiemy. Niniejsza strona internetowa powinna ten stan rzeczy zmienić.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 1894

  Prezydium ZG ZLP z dezaprobatą przyjęło informację o przebiegu I części Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Warszawskiego ZLP które odbyło się w dniu 14 marca b.r. Stwierdzamy, iż wprawdzie zawiadomienia o terminie zebrania zostały drogą elektroniczną i przez pocztę rozesłane w przewidzianym przez Statut terminie, jednak organizatorzy Zebrania nie dołożyli dodatkowych starań, aby zapewnić odpowiednią frekwencje, co spowodowało, że była ona zawstydzająco niska (niespełna 60 osób na 272 członków Oddziału). Nie usprawiedliwiają tego ani podeszły wiek wielu członków, ani panująca grypa.
  Zebranie odbyło się w drugim terminie i mogło podejmować prawomocne decyzje, ale niska frekwencja owocowała wieloma komplikacjami: np. trudnością powołania kluczowej komisji skrutacyjnej, ponieważ musiała się ona składać z osób nie kandydujących do władz Oddziału i na delegatów na XXXI Zjazd ZLP.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 1313

  Dnia 10 listopada 2014 r. zmarła po długiej i ciężkiej chorobie Ewa Tetter. Pisarka, członkini OW ZLP i wieloletnia pracownica Związku.
  Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o Jej śmierci, składając wyrazy współczucia Mężowi - Janowi Tetterowi, Matce i całej Rodzinie.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 1663

  28 sierpnia Prezes Związku Literatów Polskich gościł delegację Chińskich pisarzy i poetów.

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 1172

  Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich na posiedzeniu dnia 1 lipca 2014 roku zatwierdziło decyzję Komisji Kwalifikacyjnej, której przewodniczył Stefan Jurkowski, o przyjęciu do ZLP następujących osób:
  Zofia Grabowska-Andrijew
  ks. Marek Chrzanowski
  Wiesław Hop
  Tadeusz Masłyk
  Grzegorz Trochimczuk
  Alicja Wiśniewska
  Grzegorz Zientecki
  Magdalena Zimny Louis

  • Kategoria: Zarząd Główny
  • Odsłon: 1266

  Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy! - Członkowie Związku Literatów Polskich!
  W tym roku po raz pierwszy będziemy mieć własne stoisko na organizowanych na Stadionie Narodowym Warszawskich Targach Książki. Zapraszamy serdecznie do odwiedzania naszego stoiska oraz do współuczestnictwa w jego organizacji.

Strona 2 z 4