związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Aktualności
  • Odsłon: 620

  XLI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni ‘2021”

  REGULAMIN

  I. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.

  II. Konkurs jest skierowany do autorów niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.

  III. Celem konkursu jest: -inspirowanie do aktywności twórczej, -promowanie talentów literackich, -popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.

  • Kategoria: Aktualności
  • Odsłon: 552

  100 lat ZLP i 65 lat ZLP na Warmii i Mazurach

  W 1920 roku po pobycie na terenach Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu znakomity pisarz Stefan Żeromski zainicjował powstanie Związku Zawodowego Literatów Polskich.

  tablica zlp andrzej olszewski

  • Kategoria: Aktualności
  • Odsłon: 515

  Żegnamy poetę Pawła Kubiaka

  członka Związku Literatów Polskich z Oddziału Warszawskiego
  - Koleżanki i Koledzy

   

  "W nocy z 28 na 29 grudnia 2020 roku zmarł poeta, animator życia literackiego Paweł Kubiak z Piastowa. Znałem Pawła ponad dwadzieścia lat, często bywałem na organizowanych przez niego imprezach literackich, a robił je regularnie co miesiąc w swoim Piastowie. Paweł był człowiekiem z szuflady: człowiek-instytucja, nie był biernym uczestnikiem życia literackiego, należał do tych, którzy organizują to życie. Oznaczało to spotkania autorskie, turnieje jednego wiersza, plenery poetyckie i największe dzieło Jego życia, czyli duży, ogólnopolski Konkurs Poetycki organizowany przez Konfraternię Poetycką „Biesiada”, Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Piastowie.

  • Kategoria: Aktualności
  • Odsłon: 507

  Z głębokim żalem i smutkiem
  zawiadamiamy, że

  w dniu 1 grudnia 2020 roku w wieku 77 lat zmarła nasza Koleżanka

  Zdzisława Jaskulska-Kaczmarek
  Członkini Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich

  Cześć Jej Pamięci!

  • Kategoria: Aktualności
  • Odsłon: 210

  Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy z dnia 1 września 2020 roku ,,Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury” odznaczony został: Złotym Krzyżem Zasługi, nasz kolega Stefan Michał Żarów.

  zarow medalaa

  • Kategoria: Aktualności
  • Odsłon: 592

  Członek Oddziału Rzeszowskiego Związku Literatów Polskich Władysław Kłaczyński odznaczony

  img 9418a

  • Kategoria: Aktualności
  • Odsłon: 584

  Regulamin przyznawania Honorowej Nagrody Literackiej ZŁOTE PIÓRO 2020
  przez Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie 

  1. Nagroda została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w roku 1992 z okazji XXV–lecia istnienia Oddziału i nosi nazwę
  Honorowa Nagroda Literacka „Złote Pióro” (dalej nazywana „Nagroda”).

  Nagroda ma wymiar indywidualny bądź zbiorowy, przyznawana w czterech kategoriach:
  - za książkę poetycką, wydaną w poprzednim roku kalendarzowym,
  - za książkę prozatorską, wydaną w poprzednim roku kalendarzowym,
  - za blog lub wideoblog literacki, publikowany w poprzednim roku kalendarzowym,
  - za krytykę, dramat, esej, satyrę, scenariusz, literacki program radiowy bądź literacki program telewizyjny, opublikowane w poprzednim roku kalendarzowym, a także za cenną działalność artystyczno-literacką, działalność samorządową na rzecz literatury, za szczególne osiągnięcia lub działalność, związane z twórczością literacką w poprzednim roku kalendarzowym.

  • Kategoria: Aktualności
  • Odsłon: 665

   36. Konkurs im. Kazimiery Iłłakowiczówny

  PROTOKÓŁ

  z posiedzenia Kapituły 36. Konkursu im. Kazimiery Iłłakowiczówny na debiut roku 2019, w dniu 12.09.2020 w Poznaniu

  Kapituła w składzie:

         1. Jerzy Beniamin Zimny – przewodniczący Kapituły, poeta, krytyk, wiceprezes ZLP Oddział  w  Poznaniu

         2.  Zbigniew Gordziej – członek Kapituły, poeta, prozaik, krytyk, publicysta, felietonista, prezes ZLP  Oddział w Poznaniu

         3. dr Karol Samsel – sekretarz Kapituły, poeta, krytyk i historyk literatury polskiej,  dr nauk humanistycznych na UW;

             po rozpatrzeniu zgłoszonych do konkursu 15 książek poetyckich postanowiła przyznać:

            Nagrodę Główną 36. Konkursu im. Kazimiery Iłłakowiczówny:

  Monice  Lubińskiej z Katowic za tom poezji pt. „ Nareszcie możemy się zjadać”

  • Kategoria: Aktualności
  • Odsłon: 512

  Protokół z obrad Jury

  XL Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Jabłoni ‘2020”
  zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu

  Komisji przewodniczył pan Leszek Żuliński

  • Kategoria: Aktualności
  • Odsłon: 801

  Scena na Piętrze prezentuje ŻYWIĄC SŁOWO
  cykl programów z wierszami poetów Poznania i Wielkopolski

  Patronat Honorowy
  Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

  ywi sowo pozna

Strona 10 z 19