Zarząd Główny po zapoznaniu z wnioskiem Komisji Kwalifikacyjnej pod przewodnictwem  Andrzeja WALTERA 
oraz nadesłanymi materiałami i opiniami, postanowił w dniu 8 maja 2024 roku przyjąć w poczet członków Związku Literatów Polskich

wymienionych poniżej kandydatów:

 

Karolina WITKIEWICZ (O/Rzeszów)

Ryszard OWSIANY (O/ Rzeszów)

Bartosz RADOMSKI (O/ W-wa

Monika MILCZAREK (O/ W-wa)

Michał Mikołaj PIEPER (O/ W-wa)

Bożena Beata PARZUCHOWSKA (O/Olsztyn)

Krzysztof TUROWSKI (O/W-wa)

Maciej WILCZEK (O/Olsztyn)

 

Komisja Kwalifikacyjna postanowiła odrzucić 14 wniosków o przyjęcie do ZLP .

Gratulujemy naszym nowym członkom
Zarząd Główny Związku Literatów Polskich