Członkowie Związku Literatów Polskich  realizują statutowe, ale również pozastatutowe, przedsięwzięcia związane z ich społecznym i artystycznym zaangażowaniem w  życie kulturalne swojego dookolnego środowiska. Czynią to najzwyklejszej potrzeby udziału w popularyzacji wybranej sztuki. A nawet wielu sztuk. Zdarza się im realizować wydarzenia artystyczne o bardzo szerokim zasięgu krajowym, a także wykraczającym poza te granice.

Wielu naszych członków dzielnie, z olbrzymim poświęceniem, pomimo swych rodzinnych obowiązków dopełniało, wręcz uzupełniało niedostatki okresu około-Covidowego.

Pisaliśmy o tym. I dziękowaliśmy za to.

Teraz, w miarę wyczerpująco, dopełniamy powinności przybliżenia imprezy, która przekroczyła 10 lat ciągłości.

Gratulujemy! Redakcja.

XI edycja Oliwskich Dni Poezji.

oliwskie dni poezji1a

Oliwskie Dni Poezji wraz z „Poetyckim Praniem” to odbywająca się  zawsze w maju impreza o zasięgu światowym, ponieważ wiersze na „Pranie” nadsyłają poetki i poeci nie tylko z Polski, ale i z różnych zakątków świata (np. z U.S.A., Francji, Wietnamu, Białorusi, Ukrainy czy Litwy). Swoje wiersze przesyłał nam sam Ernest Bryll. Naszymi partnerami są Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Etnografii, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Studencki Klub Dyskusyjny DAIMONION, Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, etc. Patronem Medialnym jest od samego początku oficjalnym Portal miasta Gdańska www.gdansk.pl

W rozwieszaniu wierszy w Parku Oliwskim  może uczestniczyć każdy, kto wchodzi na teren parku. Teksty drukowane są na specjalnych planszach A3, którym niestraszny śnieg, słońce i wiatr. Rozwieszamy je na sznurach przymocowanych do latarń, podpieramy tyczkami.

Na przedprożu Oddziału Etnografii umieszczamy sprzęt nagłaśniający. Poeci czytają wiersze, występują zespoły artystyczne, w sali Oddziału Etnografii jest promocja książki, a wszystko kończy się w Bibliotece Oliwskiej Majowym Konkursem „Podziel się Wierszem” im. Piotra Szczepańskiego.

Do autorskiego czytania wierszy mogą zgłosić się obecni na wydarzeniu poetki i poeci. Trzeba tylko zapisać się u dyżurującej koło sceny osoby.

W tym roku impreza wypada 25 maja. Wiersze mają wisieć do 28 maja.

W czasie imprezy odbywa się kiermasz na rzecz Hospicjum Pomorze Dzieciom. Książki, obrazy, rękodzieło przeznaczają na ten cel poeci, malarze i inni ludzie dobrej woli.

Potem „Poetyckie Pranie” wędruje do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, na Wyspę Sobieszewską (Wyspa Skarbów GAK), na Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański, do XIX Liceum Ogólnokształcącego i w Polskę.

Pragnę nadmienić, że pracujemy za darmo, a wszystko, co służy do rozwieszenia „Poetyckiego Prania” finansujemy sami. Poetki i poeci oraz zespoły wokalno -muzyczne także występują charytatywnie. Leży nam na sercu propagowanie poprawnej polszczyzny, chcemy sprawić, by poezja „trafiła pod strzechy”, nie używamy więc w wierszach słów powszechnie uznanych za obelżywe, nikogo nie poniżamy.

Program Oliwskich Dni Poezji znajduje się na plakacie.

ZAPRASZAMY.

Gabriela Szubstarska- prezes Gdańskiego Klubu Poetów