Oddział Warszawski Związku Literatów Polskich 

i redakcja Kwartalnika Literacko-Kulturalnego LiryDram

zapraszają

ksiazka geometria porozumienia plakat

Grzegorz Trochimczuk

Prezes OW ZLP