hutkowski3

Tetlak o Hutkowskim

W Domu Literatury 29.05 2024r. w ramach Środy Literackiej organizowanej przez Związek Literatów Polskich zaprezentowana została sylwetka i poezja Tadeusza Hutkowskiego, który sam siebie nazywa poetą lokalnym.

hutkowski1

Właśnie do tego określenia odniósł się prezes ZLP  Marek Wawrzkiewicz rekomendując poetę licznie przybyłej publiczności. Powiedział, że ową lokalność przekroczyĺo niewielu literatów polskich i tu wspomniał m. in.Miłosza, Różewicza czy Herberta. Stwierdził,  że mamy do czynienia z bardzo ciekawym twórcą poezji. Poetą wątpiącym, a to oznacza, że stale poszukującym i takim, który nie powiedział  ostatniego słowa i może nas wciąż czymś interesującym zaskoczyć. Poezja Hutkowskiego została zaprezentowana w mistrzowskiej interpretacji przez prof. Stanisława Górkę,  który zapewnił rownież oprawę muzyczną przedstawienia.

hutkowski2

Spotkanie i rozmowę z poetą prowadził Jerzy Jankowski, który  podkreślił walory poezji Tadeusza Hutkowskiego. Głównie jej liryczny charakter oraz głębię wyrazu. Poeta wielokrotnie nagradzany, autor czterech tomów wierszy.

Poeta jest powściągliwy w wypowiedziach o sobie, a przy tym bardzo skromny. Zdradził jednak kilka słów o swoim procesie twórczym. Jest autorem, który często  zapisuje inspiracje, myśli,  szkice jednak rzadko uznaje, że jest to podstawa do napisania wiersza, którym mógłby podzielić się z czytelnikiem. Jest surowym recenzentem własnych utworów i  dlatego  pewnie w roku ubiegłym powstało ich zaledwie trzy, a w bieżącym cztery, które zaliczył do gotowych. Ostatni tom wierszy wydał pięć lat temu, w 2019 r.

hutkowski5

Na wczorajszym spotkaniu przeczytał szereg nowych wierszy, posiadających ciekawy temat i duży ładunek emocjonalny. Przyznam,  że najbardziej  zatrzymał mnie i wzruszył do łez wiersz o matce  (którą obecnie opiekuje sìę ze względu na jej wiek i stan zdrowia).

Publiczność  nagradzała brawami każdy wiersz czytany przez Hutkowskiego - zwiastować to może tylko jedno, mianowicie - zapowiedź bardzo interesującego nowego tomu poezji. Tadeusz Hutkowski  musi jednak znaleźć w sobie potwierdzenie, że to co stworzył jest dziełem gotowym do wydania w formie książkowej. Czekamy na tę książkę. Dziękujemy za wspaniały wieczór poecie Tadeuszowi Hutkowskiemu i artyście prof.Stanisławowi Górce -mistrzowi interpretacji - dzięki  któremu słowo pisane wkracza w niezwykłą przestrzeń.

Irena Tetlak