2. fot. pawel nyczaj1a

Bogusław Wiłkomirski – wiceprezes oddziału kieleckiego ZLP, Grzegorz Rak, Irena Nyczaj - foto Paweł Nyczaj

IRENA NYCZAJ i GRZEGORZ RAK w Domu Literatury na wspólnym spotkaniu autorskim 5 czerwca 2024

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie nas na spotkanie autorskie do Domu Literatury. Szczególne podziękowania kierujemy do prezesa Marka Wawrzkiewicza, Bogusława Wiłkomirskiego, a także przybyłych gości, którzy wraz z nami uczestniczyli w ciekawej rozmowie dot. różnych aspektów współczesnej prozy.

Spotkanie otworzył Zbigniew Milewski – wiceprezes Zarządu OWZLP i ZGZLP.

3. fot. pawel nyczaj1a

Bogusław Wiłkomirski – wiceprezes oddziału kieleckiego ZLP, Grzegorz Rak, Irena Nyczaj - foto Paweł Nyczaj

Jak mówi Irena Tetlak – członkini oddziału warszawskiego ZLP: „Słuchając fragmentów tekstów obu autorów  można  pokusić się

o stwierdzenie,  że proza wzbogacana jest poezją.

1. fot. pawel nyczaj1a

I jak potwierdziła Irena Nyczaj w prozie Grzegorza Raka występują bardzo często językowe środki wyrazu właściwe poezji. Natomiast  Irena Nyczaj włącza bardzo często fragmenty (cytaty) wierszy. Najczęściej wykorzystuje poezję (męża) Stanisława Nyczaja (1943-2022), z którym w ten sposób w dalszym ciągu prowadzi «rozmowę» poprzez literaturę”.

4. fot. marlena zynger1a

Irena Nyczaj z Marleną Zynger - foto Marlena Zynger