związek z wieloletnimi tradycjami

Urszula Gierszon

Gierszon Urszula (Jolanta, Weronika) z d. Suszek - poetka, prozaik, urodzona 15 lutego 1956 roku w Lublinie, z wykształcenia i zawodu – bibliotekarka. Debiutowała wierszem w 1980 r. W Kamenie (nr 17). Współredagowała kolumny młodoliterackie pt. Strony w Kamenie (1986-1989). Od 1994 r. członek Związku Literatów Polskich, w Lubelskim Oddziale pełniła funkcje: członka zarządu (1995-98); przewodniczącej komisji rewizyjnej (1999-2002); obecnie – prezesa zarządu (od 2007). Współzałożycielka i sekretarz Międzynarodowego Kongresu Poetów ARCADIA (od 1993) oraz w latach 2002-2004 wiceprezes Fundacji Poetów i Ułanów im. gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego (organizacji, których pomysłodawcą i założycielem był Tadeusz Kwiatkowski-Cugow). W ramach tych stowarzyszeń wspomagała działania T. Kwiatkowskiego-Cugowa w organizowaniu wielu imprez m.in. cyklicznego Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży im. Janusza Korczaka, corocznej Wigilii Poetów i Ułanów i innych. Społeczniczka i animator kultury - blisko piętnaście lat zajmowała się promowaniem twórczości młodych pisarzy oraz organizowaniem różnych imprez i wydarzeń literackich. Jej wiersze tłumaczone są na niemiecki i ukraiński, opowiadanie na bułgarski. Zajmuje się również grafiką, rzeźbą i malarstwem. W latach 1980-1989 ilustrowała lubelską prasę (Kamena, Gazeta Domowa). Jest autorką kilku indywidualnych wystaw grafiki. Posiada odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (2002); Złoty Krzyż Zasługi (2008); Medal Prezydenta Miasta Lublina (2007); odznakę Zasłużony Działacz Kultury (1997). Jest członkiem nadzwyczajnym Środowiska Żołnierzy AK i WiN „ZAPORCZYKÓW”(od 2004). Nagrody i wyróżnienia: II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Opowiadanie „Otaczający nas świat”. Mielec 1986 Wyróżnienie za debiut książkowy w Konkursie im. J. Czechowicza. Lublin, 1988 (nagroda młodych) Wyróżnienie w Konkursie Poeta pamięta. Kalisz, 1999 Nagroda Główna w Konkursie Poetyckim im. A. Kamieńskiej za tom wierszy Adagio. Krasnystaw, 2003 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Wierszy O Laur Klemensa Janickiego. Poznań, 2004 Nagroda Kulturalna Województwa Lubelskiego 2006 Nagroda Prezydenta Miasta Lublina za osiągnięcia artystyczne w sezonie 2005/2006 Twórczość: 1. Grafika i poezja / Urszula Gierszon. – [Lublin : Klub Międzynarodowej Prasy i Książki „Masza”, 1982]. – [8] s : rys. ; 22 cm. – (Galeria Debiutów Poetyckich i Malarskich ; 1982) Rec.: Mad, Sztandar Ludu 1982 nr 20 s. 4 2. Potykając się o słowa : lubelska grupa poetycka „Przestrzeń” / Zofia Luchowska-Kuna, Urszula Gierszon, Andrzej Z. Kowalczyk. – Lublin : KMPiK „Masza”, 1983. – [12] s. ; 20 cm Rec.: Mad, Sztandar Ludu 1983 nr 163 s. 6; Kurier Lubelski 1984 nr 107 s. 4 3. Siedem barw płomienia : [wiersze] / Urszula Gierszon. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1987. – 48s. ; 22 cm Rec.: J.H. Cichosz, Tygodnik Zamojski 1987 nr 33 s. 11; J. Olczak, Kurier Lubelski 1987 nr 142 s. 4; Z. Chojnowski, Życie Litererackie 1988 nr 44 s. 10; Z. Cieślak, Słowo Powszechne 1988 nr 69; A.W. Pawluczuk, Akcent 1988 nr 3 s. 140; A. Piwkowska, Nowy Medyk 1988 nr 16; T.J. Żółciński, Nowe Książki1988 nr 5 s. 70; A. Kochańczyk, Akcent 1989 nr 3 s. 150-152; Z. Mikulski, Relacje 1989 nr 23 s. 14 4. Białe rękawiczki : [wiersze] / Urszula Gierszon ; obwol., portr. i nota o autorze U. Gierszon. – Lublin : Oficyna Wydawnicza Fundacji „Solidarności Regionu Środkowowschodniego”, 1990. – 77, [3] s. : il., portr. ; 16 cm Rec.: B. Ditsz, Gazeta Wyborcza 1991 nr 28 s. V; T. Kwiatkowski-Cugow, Autobiografia. – 1992, nr 4;. Łukowski S.A, Kurier Lubelski 1992 nr 51 s. 6; Z. Mikulski, Express Fakty 1993 nr 1 5. Miasto dziewięciu bram : [wiersze] / Urszula Gierszon. – Lublin : [b.w.], 1993. – 71, [2] s. ; 20 cm Rec.: S.A. Łukowski, Kurier Lubelski 1994 nr 46 s. 7; T. Polanowski, Akcent 1994 nr 1 s. 152-154; Z. Mikulski, Dziennik Lubelski 1995 nr 17 s. 6 6. Słowo w milczeniu dojrzewa : almanach poetycki / wybór, wstęp, biogramy Urszula Gierszon. – Lublin : Związek Literatów Polskich. Oddział Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1999. – 170 s. ; 21 cm Rec.: K. Jukowski, Lubartowiak 1999 nr 26 s. 10; E. Hadrian, Radio Lublin 2000; M. Brzezińska, Radio Lublin 2000 7. Adagio [wiersze] / Urszula Gierszon. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 2002. – 108, [4] s. ; 20 cm Rec.: M. Makarska, Akcent 2003 nr 1/2 s. 158-159; A. Samborski, Niecodziennik Biblioteczny 2003 nr 3 s. 28; E. Hadrian, Radio Lublin 2002; J. Dąbała TVP 3 2002; Z.W. Fronczek, Lublin Kultura i Społeczeństwo 2004 nr 1 s. 44 8. Ziarno ruty rzucam w ogień [wiersze]/ Urszula Gierszon. – Lublin: Wydaw. Międzynarodowego Kongresu Poetów ARCADIA, 2005, 89, [3] s. ; 21 cm Rec.: A. Z. Kowalczyk ; M. Bukowski. Gazeta Kulturalna ; M. Bukowski [rec. skrócona bez zgody autora przez red.] Akcent 9. Wiersze patriotyczne [wiersze] Urszula Gierszon. – Lublin: Wydaw. Międzynarodowego Kongresu Poetów ARCADIA, 2007, 88, [1] s. ; 17cm 10. Tak bardzo Go nie ma: almanach poetycki / wybór, redakcja, wstęp, posłowie Urszula Gierszon. – Lublin: ZLP Oddział w Lublinie; Wydaw. Liber Duo, 2008, 160 s. ; 21cm Przekłady: 1. Undine Materni. Akcent 1995 nr 3/4 2. Lubliner Lift : antologie = Lubelska winda : antologia / hrsg. von Dieter Kalka ; red. Norbert Weiss, Jakub Malukow Danecki. – Dresden : Die Scheune ; Lublin : Test, 1999. – 105 s. ; 21 cm Prace redakcyjne i edytorskie: 1. Katarzyna I / Stanisław A. Wotowski ; oprac. liter. U. Gierszon. – Lublin, 1990 2. Wisnowska / Stanisław A. Wotowski ; oprac. liter. U. Gierszon. – Lublin, 1990 3. Ostry zakręt : antologia współczesnej prozy / wybór, wstęp biogramy Matylda Wełna ; [rada wydawnicza Urszula Gierszon, Stanisław Andrzej Łukowski, Waldemar Michalski, Longin Jan Okoń, Matylda Wełna]. – Lublin : Związek Literatów Polskich. Oddział : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1997. – 236 s. ; 21 cm 4. Wiązanie światłem słowa : antologia współczesnej poezji / wybór, wstęp, biogramy Longin Jan Okoń ; [rada wydawnicza Urszula Gierszon, Stanisław A. Łukowski, Waldemar Michalski, Longin J. Okoń, Matylda Wełna]. – Lublin : Związek Literatów Polskich. Oddział : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1997. – 308 s. : portr. ; 21 cm 5. Pocałunki szeptów / Maria Szczęsna ; [słowo wstępne U. Gierszon]. – Lublin : Wydaw. „Standruk”, 1998 6. Z dziejów ruchu literackiego na Lubelszczyźnie : szkice i wspomnienia / oprac. Stanisław A. Łukowski ; [rada wydawnicza Urszula Gierszon, Stanisław Andrzej Łukowski, Waldemar Wacław Michalski, Longin Jan Okoń, Matylda Wełna]. – Lublin : Związek Literatów Polskich. Oddział : KAW, 1998. – 270 s. : fot. ; 21 cm 7. Wskrzeszanie pamięci : antologia poetów lubelskich / wybór i oprac. Longin Jan Okoń ; [rada wydawnicza Urszula Gierszon, Stanisław A. Łukowski, Waldemar Michalski, Longin J. Okoń, Matylda Wełna]. – Lublin : Związek Literatów Polskich. Oddział : Wydaw. MULTICO, 1998. – 223 s. ; 21 cm 8. Strony : kolumny Klubu Literackiego LO ZLP [redakcja U. Gierszon, U Jaros, M. Danielkiewicz, W. Próchniewicz i in.]. W // Kamena 1986-1989 9. Dostrzegacz Biblioteczny : pismo informacyjne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie / [red. U. Gierszon, D. Golec, G. Stępień]. – R. 4, nr 2 (1999)-R. 6 (2001). – Lublin : WBP, 1996 -- 10. Piotropolis / Tadeusz Kwiatkowski-Cugow ; [red. U. Gierszon]. – Wyd.1, 2. – Lublin : Międzynarodowy Kongres Poetów „Arcadia”, 1999. – 36 s. : rys. ; 21 cm 11. Karoland / Tadeusz Kwiatkowski-Cugow ; [red. U. Gierszon]. – Wyd. 1,2. – Lublin : Międzynarodowy Kongres Poetów „Arcadia”, 1999. – 36 s. : rys. ; 21 cm 12. Kosmos serca / Jolanta Koziej ; [posł. Urszula Gierszon]. – Lublin : Polihymnia, 2002 13. Basonia / Tadeusz Kwiatkowski-Cugow ; [red. U. Gierszon, projekt okładki i fotogramy Paweł Kłudka] - Lublin : Międzynarodowy Kongres Poetów „Arcadia”, 2007. – [162] s.; fot. ; 15 cm 14. Suita radości / Tadeusz Kwiatkowski-Cugow ; [red. i projekt okładki U. Gierszon] - Lublin : L-print, 2008. – 88 s.; 17 cm

  • Kategoria: Urszula Gierszon
  • Odsłon: 8938

  Martwe drewno
  którego bosa stopa Michaldy
  nie chciała bezcześcić
  wiele lat później stało się
  najwierniejszym świadkiem
  Twej męki

  • Kategoria: Urszula Gierszon
  • Odsłon: 13479

  Miłość sprzedają w jabłkach
  na straganie
  idź – tam ich dużo
  trzeba jeść wspólnie
  ogryzków nie wyrzucać
  przed zachodem słońca

  Powiedziała to postała
  zakręciła się i znikła
  powietrze poszeptywało
  ... idź tam

  • Kategoria: Urszula Gierszon
  • Odsłon: 14150

  Złapał mnie pająk rzeczywistości
  w swoją brudno-szarą pajęczynę
  Mnie – muchę z bajki
  która lubi tylko cukier
  Moje przezroczyste ręce
  przylgnęły mocno do sieci

  • Kategoria: Urszula Gierszon
  • Odsłon: 14473

  Dokąd biegniesz?
  Rękami z wysiłkiem rozgarniasz mrok
  Stopy parzy piasek
  Stopy mrozi lód
  a tobie skrzydła wciąż nowe rosną

  • Kategoria: Urszula Gierszon
  • Odsłon: 14931

  Poeta to medium
  służące do wywoływania
  własnego ducha
  podczas mocno podejrzanych
  seansów

  • Kategoria: Urszula Gierszon
  • Odsłon: 14316

  Skrada się cicho i miękko
  wskakuje na kark
  owija się wokół szyi
  ciemnym ciepłem pieści oczy
  w jej czarnej sierści

  • Kategoria: Urszula Gierszon
  • Odsłon: 14813

  Wśród wyciuchanych sloganów
  W podartych złudzeniach
  Mętne twarze
  Pozbawione zrywów
  Obracają kierat
  I dokąd iść?

  • Kategoria: Urszula Gierszon
  • Odsłon: 20022

  Po kolana w ściekach haseł
  zapatrzeni w horyzont
  My – cienie Konradowe
  czekamy
  na przyjście Zbawiciela-Kordiana
  Trwamy przemijamy
  i znów trwamy
  podobni do kamiennych sfinksów
  mamy swą tajemnicę i to wystarczy
  - nam duchom!