Poeta to medium
służące do wywoływania
własnego ducha
podczas mocno podejrzanych
seansów

Przydatny jest do tego
kawiarniany stolik
kieliszek
Konieczna publiczność
Niezbędna
namiastka spirytusu