związek z wieloletnimi tradycjami

Regina Kantarska-Koper

Urodzona w 1946 r. na Mazowszu. W 1968 roku uzyskała stopień mgr filologii rosyjskiej UW w Warszawie. Nauczycielka języka rosyjskiego w Białymstoku. Od 1993 roku pracowała jako terapeutka, obecnie na emeryturze. Ma syna muzyka – altowiolistę i troje wnucząt.
Uprawia poezję, prozę i malarstwo, pisuje także wiersze dla dzieci, aforyzmy i haiku. Swoje utwory publikowała w licznych antologiach poezji i aforystyki, prasie oraz w wydawnictwach pokonkursowych. Członek Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku i Związku Literatów Polskich. Uczestniczyła w kilkudziesięciu plenerach artystycznych. Tłumaczona na esperanto. Nagradzana i wyróżniana w konkursach literackich.
Wydała trzy tomiki poezji: „Między tak i nie” – Oficyna Wydawnicza „Pogranicze”, Białystok 1992. „Niech nie ogarnie mnie ciemność” – Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Białystok 2000. „Krople tęczy” - Nauczycielski Klub Literacki, Białystok 2002. Jest współautorką tomiku „Smak istnienia” z serii „Kajety Starobojarskie” – NKL, Białystok 2009 oraz współredaktorką kolejnych numerów tej serii. Złożony do druku czwarty tomik „Czas księżyca”.

  • Kategoria: Regina Kantarska-Koper
  • Odsłon: 5704

  1.
  najpierw miecz
  prawdziwy
  sprzed wieków
  brat znalazł go
  na dnie rzeki
  i strzegł
  jak relikwii
  oddałam go
  chłopcu
  myślałam
  że to pierwsza
  miłość
  a jemu chodziło
  tylko o ten
  miecz

  • Kategoria: Regina Kantarska-Koper
  • Odsłon: 5749

  Czy w wieczności nadal
  będę pojedyncza?
  Czy tylko nierozdzielną cząstką
  fali tchnienia?
  Ja – nie Ja
  bez własnego kształtu?

  • Kategoria: Regina Kantarska-Koper
  • Odsłon: 5823

  śniłam księżyc
  nad wodą
  w pościeli chmur
  z granitu
  zapatrzona w toń rzeki
  śniłam drugi księżyc -
  zaplątał się w gałęzie
  rosochatych wierzb
  i utonął w głębinie
  tak długo patrzyłam
  aż odbiciem się stałam
  i nic już nie dzieliło
  księżyca nad wodą
  i księżyca w wodzie

  • Kategoria: Regina Kantarska-Koper
  • Odsłon: 6106

  jeszcze jestem
  trwa we mnie wczoraj
  jutra trochę mniej –

  • Kategoria: Regina Kantarska-Koper
  • Odsłon: 6354

  Jankowi

  zrodzone dla miłości
  otrzymało w darze świat
  i pasję życia
  z zachwytem
  bada istotę każdej rzeczy

  • Kategoria: Regina Kantarska-Koper
  • Odsłon: 6113

  niepotrzebnie
  dałeś człowiekowi wolną wolę

  • Kategoria: Regina Kantarska-Koper
  • Odsłon: 5806

  Święta Tereso z Kalkuty
  która
  nie istniejąc dla siebie
  JESTEŚ
  módl się za zachłannych
  ciągle im mało
  rzeczy
  cudzych rąk spracowanych
  dusz zniewolonych

  • Kategoria: Regina Kantarska-Koper
  • Odsłon: 6108

  samotność
  nie jest zagubieniem
  w gęstwinie lasu
  nie jest trzepotaniem serca
  o kraty klatki

  • Kategoria: Regina Kantarska-Koper
  • Odsłon: 6140

  Halinie Poświatowskiej

  niesyta własnego ciała
  utkanego z zachwytu i bólu
  wielbiłaś jego pejzaż
  żyzną nagość brzucha bioder
  ciepłą smagłą skórę
  kręte rzeki krwiobiegu
  oczami słońca i chmur
  chłonęłaś paletę barw wszechświata
  (niezmiernie złoto
  ruda czerwień
  zielenie seledyny błękity)

  • Kategoria: Regina Kantarska-Koper
  • Odsłon: 5762

  (Ks. Koheleta 12,1-8)
  nadeszły mroczne dni
  i lata o których mówisz:
  nie podobają mi się

Strona 1 z 2