• Kategoria: Regina Kantarska-Koper
  • Odsłony: 5240

jeszcze jestem
trwa we mnie wczoraj
jutra trochę mniej –

rozmazane
jak deszcz na szybie
pulsowanie krwi