Jankowi

zrodzone dla miłości
otrzymało w darze świat
i pasję życia
z zachwytem
bada istotę każdej rzeczy

nie pyta skąd i po co
to później
gdy duzi zwani dorosłymi
przedstawią mu długą listę
swoich pretensji do świata