związek z wieloletnimi tradycjami

Regina Kantarska-Koper

Urodzona w 1946 r. na Mazowszu. W 1968 roku uzyskała stopień mgr filologii rosyjskiej UW w Warszawie. Nauczycielka języka rosyjskiego w Białymstoku. Od 1993 roku pracowała jako terapeutka, obecnie na emeryturze. Ma syna muzyka – altowiolistę i troje wnucząt.
Uprawia poezję, prozę i malarstwo, pisuje także wiersze dla dzieci, aforyzmy i haiku. Swoje utwory publikowała w licznych antologiach poezji i aforystyki, prasie oraz w wydawnictwach pokonkursowych. Członek Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku i Związku Literatów Polskich. Uczestniczyła w kilkudziesięciu plenerach artystycznych. Tłumaczona na esperanto. Nagradzana i wyróżniana w konkursach literackich.
Wydała trzy tomiki poezji: „Między tak i nie” – Oficyna Wydawnicza „Pogranicze”, Białystok 1992. „Niech nie ogarnie mnie ciemność” – Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Białystok 2000. „Krople tęczy” - Nauczycielski Klub Literacki, Białystok 2002. Jest współautorką tomiku „Smak istnienia” z serii „Kajety Starobojarskie” – NKL, Białystok 2009 oraz współredaktorką kolejnych numerów tej serii. Złożony do druku czwarty tomik „Czas księżyca”.

  • Kategoria: Regina Kantarska-Koper
  • Odsłon: 5699

  kamieniu odrzucony
  który nie stałeś się kamieniem węgielnym
  ostatni
  którzy nigdy nie będziecie pierwszymi
  łotrze
  dla którego nie starczyło Jezusowego miłosierdzia

  • Kategoria: Regina Kantarska-Koper
  • Odsłon: 5780

  pogrążona w pustym czasie
  wiruję wśród mgławic
  ziemia umyka spod nóg
  niebo ucieka od rąk
  wołanie umiera w przestrzeni
  nagle

  • Kategoria: Regina Kantarska-Koper
  • Odsłon: 5838

  we mnie
  obce miasto
  za szybą nocnego tramwaju
  wymarła planeta
  nikłe światło na wierzchołku mgły

  • Kategoria: Regina Kantarska-Koper
  • Odsłon: 5954

  sen –
  smuga pamięci o Dewahanie
  jawa –
  mglisty pozór istnienia
  skąpanego w Kokytos

  • Kategoria: Regina Kantarska-Koper
  • Odsłon: 5702

  teraz jest czas tańczenia
  wirują barwne motyle sukien
  połyskliwym blichtrem szczęścia
  narkotyczne piruety
  na tęczowej tafli nieba
  efemerydy nie dotrwały gwiazd

  • Kategoria: Regina Kantarska-Koper
  • Odsłon: 5998

  nie oddychaj
  powietrze groźne śmiercią
  nie wychodź z domu
  codzienny komunikat odbarwia włosy

Strona 2 z 2