sen –
smuga pamięci o Dewahanie
jawa –
mglisty pozór istnienia
skąpanego w Kokytos

czas –
wiecznie trwające było jest i będzie
w bezgranicznym punkcie
wolność –
rozdarcie między tak i nie
człowiek...
Bóg –
JA JESTEM