związek z wieloletnimi tradycjami

  • Kategoria: Nowe książki
  • Odsłony: 10899

  Naród wietnamski od najdawniejszych czasów kocha poezję, a poetów szanuje jako natchnionych przewodników, ale także uniwersalnych intelektualistów w służbie narodu i państwa. Dość powiedzieć, że pierwsza proklamacja niepodległości i granic państwa, pochodząca z XI w., wyartykułowana została w formie wiersza. Pisali wiersze królowie, generałowie dowodzący armią, mandaryni w służbie dyplomatycznej, urzędnicy państwowi, a od XVIII w. także damy. Język wietnamski jest szczególnie predysponowany do przekazywania treści emocjonalnych i lirycznych ze względu na monosylabiczność i polifoniczność (sześć tonów; dla porównania język chiński dysponuje pięcioma tonami). A ponieważ poezja Kraju Południa – w ciągu pierwszych wieków swojej historii – tworzona była według misternych wzorów chińskich, niedoścignionych na całym Dalekim Wschodzie, cechuje ją godna podziwu regularność.

  • Kategoria: Nowe książki
  • Odsłony: 9663

  W październiku 2009 r. ukazał się szesnasty tom poezji sygnowany przez Serię Wydawniczą LIBRA. Książka nosi tytuł „Poemat o moim Chopinie” i została wydana z okazji Roku Chopinowskiego. Jej autorem jest Dominik Górny. Przedmowę napisał prof. Jan Miodek, posłowie – Helena Gordziej, a okładkę publikacji zaprojektował Ryszard Kaja. Książkę opublikowano w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej, a partnerem honorowym jej wydania jest Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego.

  • Kategoria: Nowe książki
  • Odsłony: 3524

  Krzysztof Gąsiorowski: Moja stara naga maszyna do pisania i panienki na imieninach

  Krzysztof Gąsiorowski, poeta odznaczony podczas XXXVII Warszawskiej Jesieni Poezji medalem "Gloria Artis", prezentuje swój najnowszy zbiór wierszy "Moja stara naga maszyna do pisania i panienki na imieninach".

  • Kategoria: Nowe książki
  • Odsłony: 3933

  Elżbieta Musiał: Płacz czajki. Wiersze i poemat

  Elżbieta Musiał pisze wiersze, maluje, zajmuje się eseistyką. Czyli ma odwagę zmierzenia się z różnymi dziedzinami sztuki. Śmiałość zamierzeń jest cenną cechą artysty, szczególnie wtedy, kiedy idzie w parze z uzdolnieniami. Śmiałość poszerza horyzonty, talent daje jakość i wymiar rzeczom i sprawom przez artystę tworzonym. Daje rangę myślową i artystyczną. Mówię to z myślą o Elżbiecie Musiał, bo znajduję u Niej te ważne wartości.

  • Kategoria: Nowe książki
  • Odsłony: 3555

  Ukazał się już piętnasty tom poezji w ramach Serii Wydawniczej LIBRA. Książka ma tytuł „Spotkanie pragnień”, a jej autorem jest Paweł Kuszczyński, wiceprezes Poznańskiego Oddziału ZLP. Redaktorem książki jest Zbigniew Gordziej. Zdjęcie Alei Lipowej w Arboretum Kórnickim, które widnieje na okładce publikacji, wykonała Kinga Nowak-Dyjeta. Autora książki sfotografował Władysław Sobala.

  • Kategoria: Nowe książki
  • Odsłony: 9441

  Krystyna Konecka: Biały kruk

  Z prawdziwą przyjemnością przedstawiamy najnowszy tomik Krystyny Koneckiej zatytułowany "Biały kruk".
  O twórczości Krystyny Koneckiej:
  Krystyna Konecka... na dobre wpisała się już w krajobraz... całej literackiej Polski. Jej domeną jest zapomniany już dzisiaj sonet... Wykorzystując ten rodzaj wiersza, osiągnęła sprawność artystyczną doprawdy zdumiewającą.
  Dariusz Tomasz Lebioda
  Konecka od lat w manifestacyjny wręcz sposób demonstruje swą neoklasycystyczną poetykę, przywiązanie nie tylko do tradycji wersyfikacyjnej, ale i estetycznej. I jej konsekwencja zmieniła się w sukces, bo poezja ta stała się pewnym programem i projekcją wartości konfrontowanych ze współczesnym czasem. Konecka wypracowuje dla siebie we współczesnej poezji jakieś zupełnie odrębne miejsce.
  Leszek Żuliński

Strona 3 z 3